ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ

 

การอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

สำหรับตลาดแรงงานภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ"

 

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 28 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา

 

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 27 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา

 

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 26 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา

 

 

ไฟล์แนบขนาด
สรุปการเสวนาวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ วันที่ 27 กันยายน 2555.pdf95.82 KB
สรุปการเสวนาวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ วันที่ 28 กันยายน 2555.pdf76.47 KB