ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

    ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)
   
  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม –30 กันยายน 2558)

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2558)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 10 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - กรกฎาคม 2558)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558)
 


ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - เมษายน 2558)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
 
   ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 5 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)
             
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 4 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 4 ปี 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 1 ปี 
(ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2555)
 
  ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน 
(ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2554 - 23 พฤษภาคม 2555)