สถิติแรงงานประจำปี

 

  สถิติแรงงานประจำปี

         
       
 ประจำปี 2558  ประจำปี 2559      
สถิติแรงงานประจำปี 2554  สถิติแรงงานประจำปี 2555     
ประจำปี 2554  ประจำปี 2555 

ประจำปี 2556 และ 2557 

   
 ปกสถิติแรงงานปี2550    

 ประจำปี 2549

ประจำปี 2550

ประจำปี 2551