ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถิติแรงงานประจำปี

 

  สถิติแรงงานประจำปี

       
ประจำปี 2561        
       
 ประจำปี 2558  ประจำปี 2559 ประจำปี 2560     
สถิติแรงงานประจำปี 2554  สถิติแรงงานประจำปี 2555     
ประจำปี 2554  ประจำปี 2555 

ประจำปี 2556 และ 2557 

   
 ปกสถิติแรงงานปี2550    

 ประจำปี 2549

ประจำปี 2550

ประจำปี 2551

   
         

 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน