นักวิชาการ

 
 
 
     
 

บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน

 
 

 
สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2557 ล่าสุด

                                                 
ปี2557  ไตรมาส 4/2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส3-2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส2-2557
 ปี 2557  

ไตรมาส 4/2557  

 ไตรมาส 3/2557 

 

 ไตรมาส 2/2557 ไตรมาส 1/2557 

 

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556                            

         
สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556  รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส4 ปี2556    สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส3-2556 ปกสถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556  ปกสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556
 ปี 2556   

ไตรมาส 4/2556  

ไตรมาส 3/2556

 

 ไตรมาส 2/2556 ไตรมาส 1/2556

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555

         
หน้าปกสถานการณ์ด้านแรงงาน ปกสถานการณ์แรงงานไตรมาส4 ปี 2556
ปี 2555 ไตรมาส 4/2555

ไตรมาส 3/2555

 

ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2555

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

         
 ปี 2554

ไตรมาส 4/2554

ไตรมาส 3 /2554  ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2554

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2553 

         
ปี 2553 ไตรมาส 4/2553  ไตรมาส 3/2553 ไตรมาส 2/2553 ไตรมาส 1/2553 

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2552 
         
ปี 2552 ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2551  
         
ปี 2551 ไตรมาส 4/2551 ไตรมาส 3/2551 ไตรมาส 2/2551 ไตรมาส 1/2551

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2550  
         
 ปี 2550

ไตรมาส 4/2550

ไตรมาส 3/2550  ไตรมาส 2/2550 ไตรมาส 1/2550

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2549 
         
 ปี 2549 ไตรมาส 4/2549 ไตรมาส 3/2549  ไตรมาส 2/2549 ไตรมาส 1/2549

 

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2548
   
ไตรมาส 4/2548 สถานการณ์แรงงาน  ปี 2548

 

 

 
     
Back to top