ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานการณ์ด้านแรงงาน

 
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2562 ล่าสุด

 
         
     

ไตรมาส 2/2562 

ไตรมาส 1/2562

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561

 

 
         
ปี 2561   ไตรมาส 4/2561  ไตรมาส 3/2561 

ไตรมาส 2/2561 

ไตรมาส 1/2561

 
สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2560

 
         
  ปี 2560 ไตรมาส 4 /2560  ไตรมาส 3/2560 

ไตรมาส 2/2560 

ไตรมาส 1/2560

 
สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2559

 มกราคม - ธันวาคม 2559 สถานการณ์ไตรมาส 4/2559   สถานการณ์ไตรมาส 3/2559 รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2559  สถานการณ์และการเตือนภัยไตรมาส1/2559
  ปี 2559  ไตรมาส 4/2559

  ไตรมาส 3/2559

ไตรมาส 2/2559

ไตรมาส 1/2559

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2558                                     

    รายงานสถานการณ์ไตรมาส2-58 
 ปี 2558

ไตรมาส 4/2558 

ไตรมาส 3/2558

 ไตรมาส 2/2558  ไตรมาส 1/2558

 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2557                                     

ปี2557  ไตรมาส 4/2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส3-2557  รายงานสถานการณ์ไตรมาส2-2557
 ปี 2557  

ไตรมาส 4/2557  

 ไตรมาส 3/2557 

 ไตรมาส 2/2557 ไตรมาส 1/2557 

สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556                            

         
สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556  รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส4 ปี2556    สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส3-2556 ปกสถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2556  ปกสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี2556
 ปี 2556   

ไตรมาส 4/2556  

ไตรมาส 3/2556 

 ไตรมาส 2/2556 ไตรมาส 1/2556

 สถานการณ์ และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555

 

         
หน้าปกสถานการณ์ด้านแรงงาน ปกสถานการณ์แรงงานไตรมาส4 ปี 2556
ปี 2555 ไตรมาส 4/2555

ไตรมาส 3/2555  

ไตรมาส 2/2555 ไตรมาส 1/2555

สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2554

 

         
 ปี 2554

ไตรมาส 4/2554

ไตรมาส 3 /2554  ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2554

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2553 

         
ปี 2553 ไตรมาส 4/2553  ไตรมาส 3/2553 ไตรมาส 2/2553 ไตรมาส 1/2553 

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2552

         
ปี 2552 ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2551

         
ปี 2551 ไตรมาส 4/2551 ไตรมาส 3/2551 ไตรมาส 2/2551 ไตรมาส 1/2551

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2550

         
 ปี 2550

ไตรมาส 4/2550

ไตรมาส 3/2550  ไตรมาส 2/2550 ไตรมาส 1/2550

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2549

         
 ปี 2549 ไตรมาส 4/2549 ไตรมาส 3/2549  ไตรมาส 2/2549 ไตรมาส 1/2549

 สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2548

   
ไตรมาส 4/2548 สถานการณ์แรงงาน  ปี 2548