พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ

กุมภาพันธ์60

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-1.html

 ตารางเปรียบเทียบ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-1.html