ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายงานประจำปี

 

 

 

รายงานประจำปี 2553  กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

รายงานประจำปี 2553  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

รายงานประจำปี 2552  กระทรวงแรงงาน  

 

 

 

รายงานประจำปี 2552  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน