กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
30 มีนาคม 2017 - 31 มีนาคม 2017 30-31 มี.ค.60 ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบาย จ.ยะลา ศาลากลางจังหวัด ยะลา
03 เมษายน 2017 3 เม.ย.60 เปิดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 022460383
05 เมษายน 2017 5 เม.ย.60 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ห้องประชุม การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง 022023602
10 เมษายน 2017 10 เม.ย.60 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ
12 เมษายน 2017 12 เม.ย.60 พิธีรดน้ำขอพรในเทศกาลวันสงกรานต์ ห้องรับรอง กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ 022321156
29 ตุลาคม 2016 ขอเชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร