กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
23 พฤศจิกายน 2017 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 23-24 พ.ย. 60
13 พฤศจิกายน 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 13 - 14 พ.ย. 60
08 พฤศจิกายน 2017 กระทรวงแรงงานเตรียมหารือ เรื่อง การขยายตลาดแรงงานกับรัฐบาลญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
06 พฤศจิกายน 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 6 - 7 พ.ย. 60
30 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 30 - 31 ต.ค. 60
19 ตุลาคม 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 19-ต.ค.-60
19 ตุลาคม 2017 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 19-20 ต.ค. 60
16 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 16 - 17 ต.ค. 60
15 ตุลาคม 2017 การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (WorldSkills Abu Dhabi 2017)
10 ตุลาคม 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 10-12 ต.ค. 60
09 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 9 - 10 ต.ค. 60
02 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 2 - 3 ต.ค. 60
22 กันยายน 2017 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในงานวันคล้ายสถาปนากระทรวงแรงงาน ในวันที่ 22 ก.ย. 60
21 กันยายน 2017 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวมอบนโยบายฯ ในการประชุมสัมมนาเพื่อรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 ก.ย. 60
20 กันยายน 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 20-22 ก.ย. 60
20 กันยายน 2017 โครงการประชุมวิชาการประกันสังคม "การปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย" วันที่ 20 ก.ย. 60
14 กันยายน 2017 กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง Green Jobs Promotion ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. 60
13 กันยายน 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 13-15 ก.ย. 60
11 กันยายน 2017 กระทรวงแรงงานยินดีต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกท่านในการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
11 กันยายน 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 11 - 12 ก.ย. 60