กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
15 ตุลาคม 2017 การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (WorldSkills Abu Dhabi 2017)
23 สิงหาคม 2017 23-25 ส.ค.60 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเช๊ยน ครั้งที่ 34 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี
19 กรกฎาคม 2017 19 – 21 ก.ค. 60 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ – ๑๒ ทั่วประเทศ
23 มิถุนายน 2017 23 มิ.ย. รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10 มิถุนายน 2017 10 - 17 มิ.ย.60 การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 106 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
29 ตุลาคม 2016 ขอเชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร