กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
23 ธันวาคม 2016 ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน ถนนสายหลัก ทั่วประเทศ
29 ตุลาคม 2016 ขอเชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร