กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
13 พฤศจิกายน 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 13 - 14 พ.ย. 60
06 พฤศจิกายน 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 6 - 7 พ.ย. 60
30 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 30 - 31 ต.ค. 60
19 ตุลาคม 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 19-ต.ค.-60
19 ตุลาคม 2017 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 19-20 ต.ค. 60
16 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 16 - 17 ต.ค. 60
15 ตุลาคม 2017 การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (WorldSkills Abu Dhabi 2017)
10 ตุลาคม 2017 โครงการ สปส. มอบสุข วันที่ 10-12 ต.ค. 60
09 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 9 - 10 ต.ค. 60
02 ตุลาคม 2017 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 2 - 3 ต.ค. 60