ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2556)