ข่าวประกาศ

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/02/2558
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ‏ 19/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 18/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18/02/2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 16/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 12/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 12/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ 05/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 23/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 23/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 22/01/2558
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 21/01/2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน ๓๐๐ หมายเลข 16/01/2558
ประกาศผลการสอบราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน 12/01/2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED Full Color Display Screen และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 07/01/2558
ประกาศผลสอบราคาจ้างผลิตสื่อสปอตโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 07/01/2558
ประกาศประกวดราคาการดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26/12/2557
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 26/12/2557
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23/12/2557
ประกาศสอบราคาการจ้างผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED Full Color Display Screen และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 19/12/2557
ประกาศสอบราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน 19/12/2557
ประกาศประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน ๓๐๐ หมายเลข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/12/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557) 16/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16/12/2557
ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 15/12/2557
ราคากลางงานจ้างทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน (๓ ชั้น) 11/12/2557
ประกาศพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ปี พ.ศ.2557 11/12/2557
ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตผ่านสื่อโทรทัศน์ 08/12/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/12/2557
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน ๓๐๐ หมายเลข 04/12/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน ๓๐๐ หมายเลข 04/12/2557
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสปอตโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 26/11/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557) 25/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 25/11/2557
ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/11/2557
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/11/2557
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/11/2557
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18/11/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ย.2557) 18/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13/11/2557
ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ 11/11/2557
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง (ตอบประเด็น การวิจารณ์ของสาธารณชน) 10/11/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ย. ๕๗) 07/11/2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 07/11/2557