บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวประกาศ

 
 
หัวข้อ วันที่สร้าง
New ราคากลางเช่าบริการรายเดือนทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 26/09/2557
New ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25/09/2557
New ราคากลางเช่าสถานที่ในการดำเนินงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 25/09/2557
New ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25/09/2557
New ราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25/09/2557
New ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25/09/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24/09/2557
New ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/09/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2557) 24/09/2557
New ประกาศประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/09/2557
New ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 16/09/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 16/09/2557
New ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 15/09/2557
New จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 15/09/2557
New ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 11/09/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที่ 11-23 กันยายน 2557) 11/09/2557
New ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 09/09/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที่ 9-19 กันยายน 2557) 09/09/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2557) 04/09/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์ 28/08/2557
New ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 1 กันยายน 2557) 28/08/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 - 1 กันยายน 2557) 28/08/2557
New เชิญชวนสมัครเป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 26/08/2557
New ประกาศสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์ 05/08/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2,000 รีม 04/08/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2,000 รีม ระหว่างวันที่ 15-28 กรกฎาคม 2557 15/07/2557
New ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 10/07/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 07/07/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 30/06/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) 27/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคางานปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น1 และห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น 5 และชั้น7 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น 27/06/2557
New ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง 26/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงประตูทางเข้า กระทรวงแรงงาน 26/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงอาคารโรงพักขยะรวม 26/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/06/2557
New ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหาร อาคารกระทรวงแรงงานชั้นล่าง 25/06/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 23/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 16/06/2557
New ประกาศประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น ๑ และห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๕ และชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหาร อาคารกระทรวงแรงงานชั้นล่าง 12/06/2557
New ประกาศสอบราคางานปรับปรุงประตูทางเข้ากระทรวงแรงงาน 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 12/06/2557
New ประกาศสอบราคารายการปรับปรุงอาคารโรงพักขยะรวม 12/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 11/06/2557
New ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2557 04/06/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๙ ห้อง ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 03/06/2557
New ประกาศผลการประกวดราคาโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03/06/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/05/2557
New ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของ สป. 26/05/2557
 
     
Back to top