บริการ

 
 

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

facebook กระทรวงแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 
เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้
 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวประกาศ

 
 
หัวข้อ วันที่สร้าง
New ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556) 05/11/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2556 30/10/2556
New ประกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557 18/10/2556
New ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2557 18/10/2556
New ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 ตุลาคม 2556 16/10/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 08/10/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 27/09/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 25/09/2556
New ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/09/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 13-24 กันยายน 2556 13/09/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้้งแต่วันที่ 13 - 24 กันยายน 2556 13/09/2556
New ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11/09/2556
New ประกาศประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/09/2556
New ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556) 05/09/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556 29/08/2556
New ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26/08/2556
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 (เอกสารเพิ่มเติม) 26/08/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2556 23/08/2556
New ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 (เอกสารเพิ่มเติม) 21/08/2556
New ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 20/08/2556
New ประกาศร่าง TOR โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา(อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2556 14/08/2556
New ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมวิชาการเกษตร‏ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 08/08/2556
New ประกาศขอเชิญร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" Thailand Research Expo 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 05/08/2556
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 29/07/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ Online ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 26/07/2556
New ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นย้ายที่ทำการ タイ大使館労働担当官事務氏の移転のお知らせ 25/07/2556
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556) 12/07/2556
New ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฏาคม 2556 01/07/2556
New ประกาศสอบราคาโครงการเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) (ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2556) 20/06/2556
New สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 13/06/2556
New กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2556 10/06/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556) 22/05/2556
New ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/05/2556
New ประกาศผลการประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (1 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2556) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/04/2556
New ประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม 2556) 07/03/2556
New ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงาน 04/03/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556 28/02/2556
New ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556) 22/02/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 14/02/2556
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) 08/02/2556
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/02/2556
New ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22/01/2556
New ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/01/2556
New จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2555 15/01/2556
New ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมพัาพันธ์ - 30 กันยายน 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 10 - 15 มกราคม 2556) 10/01/2556
New ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับการอุดหนุนทุนการศึกษาภายในประเทศ สำหรับแพทย์เฉพาะทางสาขาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2555 10/01/2556
New ประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 (1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2556) 04/01/2556
New ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2556) 04/01/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556 (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556) 28/12/2555
New ประกวดราคาจัดซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 7 มกราคม 2556) 28/12/2555
 
     
Back to top