บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวประกาศ

 
 
หัวข้อ วันที่สร้าง
New ประกาศร่​างขอบเขตขอ​งงาน(TOR) และร่างเอก​สารประกวดร​าคางานจ้าง​ปรับปรุงระ​บบสาธารณูป​โภคและทาสี​กระทรวงแรง​งาน 15 ชั้น ระหว่างวันที่ 28 เม.ย2557- 1 พ.ค.2557 28/04/2557
New ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อนิตยสาร 18/04/2557
New ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบกิจการและประชาชนวัยแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2557)‏ 10/04/2557
New ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/04/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 04/04/2557
New ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/04/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน 28/03/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/03/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 12/03/2557
New ตารางราคากลางรายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/03/2557
New ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 10/03/2557
New ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 28/02/2557
New ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และราคากลาง (ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557) 24/02/2557
New ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 24/02/2557
New ราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องปลัดกระทรวงแรงงาน 20/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2557) 19/02/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 13/02/2557
New ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557) 13/02/2557
New ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงาน 08/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2557) 05/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ และราคากลาง (ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557) 05/02/2557
New ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน 04/02/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 03/02/2557
New ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับต้น) 31/01/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และราคากลาง (ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวีผล สมประสิทธิ์ 081 8551100 คุณปานกมล จันทร์เทศน์ 081 8316409 และคุณทัศนีย์ รัดคุ่ย 081 6294636) 10/01/2557
New ประกวดราคาจัดชื้อครุภัณฑ์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2557 10/01/2557
New ประกวดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง และราคากลาง ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2557 08/01/2557
New ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07/01/2557
New ราคากลางจ้างพิมพ์ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28/12/2556
New ราคากลางเช่าสถานที่จัดงานมหกรรม ๘ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 28/12/2556
New ราคากลางจ้างจัดงานมหกรรม ๘ ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 28/12/2556
New ราคากลางจัดเช่าสถานที่ในการดำเนินงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 27/12/2556
New ราคากลางค่าเช่าบริการรายเดือนทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 27/12/2556
New ราคากลางจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 27/12/2556
New ราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 27/12/2556
New ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๖ ชุด 27/12/2556
New ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 27/12/2556
New ราคากลางจ้างเหมาผลิตข้อความประชาสัมพันธ์ทางสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Billboard) 27/12/2556
New ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/12/2556
New ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)และเอกสารประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง ประจำปีงบประมาณ 2557 23/12/2556
New ประกาศสำนักงานแรงงานไทเป เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร ปี 2557 20/12/2556
New ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16/12/2556
New แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 13/12/2556
New ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/12/2556
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03/12/2556
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 28/11/2556
New ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 22/11/2556
New ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12/11/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 08/11/2556
New ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 08/11/2556
 
     
Back to top