ข่าวประกาศ

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศประกวด และราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 25/09/2558
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 25/09/2558
ประกาศราคากลางสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 23/09/2558
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 23/09/2558
ประกาศประกวดราคา และประกาศราคากลาง การจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ และฉบับออนไลน์ 18/09/2558
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ในการดำเนินงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน โดยวิธิพิเศษ 18/09/2558
ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีกรณีพิเศษ 17/09/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ 09/09/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน 08/09/2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน 08/09/2558
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 08/09/2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 08/09/2558
ราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 01/09/2558
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2558
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2558
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดประชุมตามโครงการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรี (ไทย-กัมพูชา) โดยวิธีพิเศษ 25/08/2558
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 20/08/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพรมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 13/08/2558
ประกาศรายผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 11/08/2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2558
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมพรมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/07/2558
จ้างซ่อมแซมพรมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/07/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/07/2558
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงผิวพื้นสำนักงาน ชั้น 8 อาคารสำนักงานประกันสังคม 21/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน‏ 21/07/2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 16/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 13/07/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงผิวพื้นสำนักงานชั้น 10 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 10/07/2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์สุรา กรมสรรพสามิต 09/07/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นสำนักงาน ชั้น 10 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/06/2558
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 24/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 23/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์‏ 22/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน‏ 18/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12/06/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริการชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น 09/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการ) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 26/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานและแต่งตั้งบุคคลภายนอก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 25/05/2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2558
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีพิเศษ 18/05/2558
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 08/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 30/04/2558
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ และตัดข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต "New Center" ยกเว้นรอยเตอร์ 24/04/2558
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 23 รายการ 23/04/2558
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (กรุงอาบูดาบี) 22/04/2558
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 22/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร‏ 01/04/2558