บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวประกาศ

 
 
หัวข้อ วันที่สร้าง
New ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/06/2557
New ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหาร อาคารกระทรวงแรงงานชั้นล่าง 25/06/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 23/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 16/06/2557
New ประกาศประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น ๑ และห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๕ และชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงอาหาร อาคารกระทรวงแรงงานชั้นล่าง 12/06/2557
New ประกาศสอบราคางานปรับปรุงประตูทางเข้ากระทรวงแรงงาน 12/06/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 12/06/2557
New ประกาศสอบราคารายการปรับปรุงอาคารโรงพักขยะรวม 12/06/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 11/06/2557
New ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2557 04/06/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๙ ห้อง ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 03/06/2557
New ประกาศผลการประกวดราคาโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03/06/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30/05/2557
New ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของ สป. 26/05/2557
New ตารางราคากลางการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง(ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557) 20/05/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR) การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง (ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557) 20/05/2557
New ประกาศสอบราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 16/05/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ 08/05/2557
New ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและทาสีอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์‏ ระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2557 07/05/2557
New ประกาศประกวดราคาโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2557 01/05/2557
New ประกาศขาดทอดตลาดรถยนต์ (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2557) 28/04/2557
New ขอเชิญร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร" ครั้งที่ 30 28/04/2557
New ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 28/04/2557
New ประกาศร่​างขอบเขตขอ​งงาน(TOR) และร่างเอก​สารประกวดร​าคางานจ้าง​ปรับปรุงระ​บบสาธารณูป​โภคและทาสี​กระทรวงแรง​งาน 15 ชั้น ระหว่างวันที่ 28 เม.ย2557- 1 พ.ค.2557 28/04/2557
New ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อนิตยสาร 18/04/2557
New ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบกิจการและประชาชนวัยแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2557)‏ 10/04/2557
New ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/04/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 04/04/2557
New ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/04/2557
New ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน 28/03/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/03/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 12/03/2557
New ตารางราคากลางรายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/03/2557
New ประกวดราคารายการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 10/03/2557
New ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 28/02/2557
New ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และราคากลาง (ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557) 24/02/2557
New ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 24/02/2557
New ราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องปลัดกระทรวงแรงงาน 20/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2557) 19/02/2557
New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 13/02/2557
New ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2557) 13/02/2557
New ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในกระทรวงแรงงาน 08/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2557) 05/02/2557
New ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ และราคากลาง (ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2557) 05/02/2557
New ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน 04/02/2557
New ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 03/02/2557
New ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับต้น) 31/01/2557
New ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และราคากลาง (ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวีผล สมประสิทธิ์ 081 8551100 คุณปานกมล จันทร์เทศน์ 081 8316409 และคุณทัศนีย์ รัดคุ่ย 081 6294636) 10/01/2557
 
     
Back to top