ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558