รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558