ประกาศราคากลางจ้างสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf175.04 KB