ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 60026210545

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ781.12 KB