สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559