สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559