ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง61.44 KB