สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560