สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560