สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560