ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการไตรภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบขนาด
prakaasphuuchnakaaresnraakhaa.pdf255.29 KB