สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคกลาง

หน่วยงาน/ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ ::ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(หลังเก่า) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ ::034-516099
มท. ::61150  IP Phone ::  69710
e-mail ::kanchanaburi@mol.mail.go.th , kanchanaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ ::294 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ ::056 - 412570
มท. ::18550   IP Phone :: 69180
e-mail ::chainat@mol.mail.go.th , chainat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ ::440,442 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ ::034-340045-6
มท. ::60051  IP Phone ::  69730
e-mail ::nakhonpathom@mol.mail.go.th , nakhonpathom@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ::02-5800726
มท. ::14150  IP Phone ::  69120
e-mail ::nonthaburi@mol.mail.go.th , nonthaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ ::15/29 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ ::02-5817955
มท. :: 13550  IP Phone ::  69130
e-mail ::pathumthani@mol.mail.go.th , pathumthani@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ ::5/ 18 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ ::032-602265
มท. :: 64151  IP Phone ::  69770
e-mail ::prachuap@mol.mail.go.th , prachuap@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ ::035-336521-2
มท. :: 10451  IP Phone ::  69140
e-mail ::ayutthaya@mol.mail.go.th , ayutthaya@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ :: 2/92-93 ศูนย์การฟ้าสามชาวเพชร ต.ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ::032-400251-2
มท. :: 63551  IP Phone ::  69760
e-mail ::petchaburi@mol.mail.go.th , petchaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ ::65/212 ถ. คฑาธร อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :: 032-337730
มท. ::61751  IP Phone ::  69700
e-mail ::ratchburi@mol.mail.go.th , ratchburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.นารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ ::036-413744
มท. ::19150  IP Phone ::  69160
E-mail ::lopburi@mol.mail.go.th , lopburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ :: 33 ถ. ศรีสมุทร ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :: 02-3806889-90
มท. :: 33549  IP Phone ::  69110
E-mail ::samutprakan@mol.mail.go.th , samutprakan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ :: 2/21-22 ถ.ทางเข้าเมือง ต. บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ ::034-716116
มท. :: 62951  IP Phone ::  69750
E-mail ::samutsong@mol.mail.go.th , samutsong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ. เศรษฐกิจ 1 อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :: 034-426758
มท. ::62351  IP Phone ::  69740
E-mail ::samutsa@mol.mail.go.th , samutsa@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ ::625/7 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี
โทรศัพท์ ::036-221973
มท. :: 12951  IP Phone ::  69190
E-mail ::saraburi@mol.mail.go.th , saraburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ ::151/3 ถ. ขุนสวรรค์ ต. บางมัญ อ. เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ ::036-521497
มท. ::11151  IP Phone ::  69170
E-mail ::singburi@mol.mail.go.th , singburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ ::อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ. กรุงเทพ-ชัยนาท ต. สนามชัย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ ::035-535079-80
มท. :: 12351  IP Phone ::  69720
e-mail ::suphanburi@mol.mail.go.th , suphanburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ ::035-611553
มท. :: 1751  IP Phone ::   69150 
E-mail ::angthong@mol.mail.go.th , angthong@mol.go.th