บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคกลาง

 
 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ ::440,442 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ ::034-340045-6
มท. ::60051  IP Phone ::  69730
E-mail ::nakhonpathom@mol.go.th

Website  ::  http://nakhonpathom.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ::02-5800726
มท. ::14150  IP Phone ::  69120
E-mail ::nonthaburi@mol.go.th

Website  ::  http://nonthaburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ ::15/29 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ ::02-5817955
มท. :: 13550  IP Phone ::  69130
E-mail ::pathumthani@mol.go.th

Website  ::  http://pathumthani.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ :: ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ ::035-336521-2
มท. :: 10451  IP Phone ::  69140
E-mail ::ayutthaya@mol.go.th

Website  ::  http://ayutthaya.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.นารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ ::036-413744
มท. ::19150  IP Phone ::  69160
E-mail ::lopburi@mol.go.th

Website  ::  http://lopburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ :: 33 ถ. ศรีสมุทร ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :: 02-3806889-90
มท. :: 33549  IP Phone ::  69110
E-mail ::samutprakan@mol.go.th

Website  ::  http://samutprakan.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ :: 2/21-22 ถ.ทางเข้าเมือง ต. บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ ::034-716116
มท. :: 62951  IP Phone ::  69750
E-mail ::samutsong@mol.go.th

Website  ::  http://samutsongkhram.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ. เศรษฐกิจ 1 อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :: 034-426758
มท. ::62351  IP Phone ::  69740
E-mail ::samutsa@mol.go.th

Website  ::  http://samutsakhon.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ ::625/7 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี
โทรศัพท์ ::036-221973
มท. :: 12951  IP Phone ::  69190
E-mail ::saraburi@mol.go.th

Website  ::  http://saraburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่ ::151/3 ถ. ขุนสวรรค์ ต. บางมัญ อ. เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ ::036-521497
มท. ::11151  IP Phone ::  69170
E-mail ::singburi@mol.go.th

Website  ::  http://singburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ ::อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ. กรุงเทพ-ชัยนาท ต. สนามชัย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ ::035-535079-80
มท. :: 12351  IP Phone ::  69720
E-mail ::suphanburi@mol.go.th

Website  ::  http://suphanburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ ::035-611553
มท. :: 1751  IP Phone ::   69150
E-mail ::angthong@mol.go.th

Website  ::  http://angthong.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่ ::ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(หลังเก่า) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ ::034-516099
มท. ::61150  IP Phone ::  69710
E-mail ::kanchanaburi@mol.go.th

Website  ::  http://kanchanaburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ :: 2/92-93 ศูนย์การฟ้าสามชาวเพชร ต.ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ::032-411425
มท. :: 63551  IP Phone ::  69760
E-mail ::petchaburi@mol.go.th

Website  ::  http://phetchaburi.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ ::5/ 18 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ ::032-602265
มท. :: 64151  IP Phone ::  69770
E-mail ::prachuap@mol.go.th

Website  ::  http://prachuapkhirikhan.mol.go.th


สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ ::65/212 ถ. คฑาธร อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :: 032-337730
มท. ::61751  IP Phone ::  69700
E-mail ::ratchburi@mol.go.th

Website  ::  http://ratchaburi.mol.go.th

 

 

 
     
Back to top