ดาวน์โหลดสำนักงานปลัดกระทรวง

 

 ชื่อฟอร์ม :   แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการ  
รายละเอียด :   แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ไฟล์ :  
หน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง กองบริหารทรัพยากรบุคคล