ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
(ว่าง) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน นายธวัช เบญจาทิกุล นายสุรพล พลอยสุข
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ (ว่าง) นายภูมา ธรรมกุล