ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล (ว่าง)
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน นายธวัช เบญจาทิกุล นายสุรพล พลอยสุข
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์  
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ (ว่าง)
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางทิพวรรณ  กลิ่นแก้ว นายภูมา ธรรมกุล