สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคตะวันออก

หน่วยงาน/ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ ::039-301297-8
มท. ::34751    IP Phone ::  69220
e-mail ::chanthaburi@mol.mail.go.th , chanthaburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ ::038-814441
มท. ::32951    IP Phone ::  69240
e-mail ::chachoengsao@mol.mail.go.th , chachoengsao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ ::ตึก อบจ.(หลังเก่า) ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ ::30451    IP Phone ::  69200
e-mail ::chonburi@mol.mail.go.th , chonburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ ::039-530843
มท. ::35350    IP Phone ::  69230
e-mail ::trat@mol.mail.go.th , trat@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ที่อยู่ ::173/39-40 ม.1 ต.ท่าช้าง ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ ::037-313256
มท. ::31150    IP Phone ::  69260
e-mail ::nakhonnayok@mol.mail.go.th , nakhonnayok@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่ ::ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ :: 037-454027-8
มท. ::31751    IP Phone ::  69250
e-mail ::phrachinburi@mol.mail.go.th , phrachinburi@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ที่อยู่ ::ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ต. มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150
โทรศัพท์ ::038-694020-1
มท. ::34150    IP Phone ::  69210
e-mail ::rayong@mol.mail.go.th , rayong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่ ::ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 อ. เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ ::037-425024-5
มท. ::32350    IP Phone ::  69270
e-mail ::sakaeo@mol.mail.go.th , sakaeo@mol.go.th