สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10

             หน่วยงาน

หมายเลขติดต่อ

กรมการจัดหางาน 02 247 - 9423,
02 245 - 9423
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 1 วิภาวดีรังสิต 02 617 - 6571
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 2 จตุจักร 02 513 - 1730 - 5
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 3 บางรัก 02 266 - 0643
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 4 ราชดำเนิน 02 223 - 2686
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 5 ธนบุรี 02 439 - 2985
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 6 ราษฎร์บูรณะ 02 427 - 4741
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 7 พุทธมณฑล 02 455 - 4149
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 8 รามอินทรา 02 509 - 7944
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 9 พระโขนง 02 331 - 0886
สำนักจัดหางานกรุงเทพ 10 รามอินทรา 02 510 - 3602