สนร.ริยาด ร่วมกับ สอท.ณ กรุงริยาด เดินทางไปกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบียกลับประเทศไทย

               เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้ส่งนายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  นายหมัด มะมิน  ล่ามประจำสำนักงาน ฯ และนายประสาท ศรแดง เลขานุการตรี  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เดินทางไปกรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ เพื่อสนธิกำลังในการช่วยเหลือแรงงานไทยจากลิเบียกลับสู่ประเทศไทยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยต่าง ๆ ที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศลิเบีย  และสถานทูตใกล้เคียงเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งแล้ว คาดว่า จากการเข้าไปสนธิกำลังในครั้งนี้   จะสามารถช่วยเหลืออพยพแรงงานไทยที่เดินทางผ่านพรมแดนลิเบียเข้ามาใหม่ และแรงงานที่ตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งกลับสู่ประเทศไทยต่อไป