สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์พักพิงเมืองซารูม ประเทศอียิปต์

 

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554  เวลา 19.00 น. สนร.ริยาด ได้รับรายงานสรุปการช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ว่าสถานะปัจจุบันยังมีคนไทยอยู่ในลิเบียโดยประมาณ 202 คน อยู่ในที่ปลอดภัยรออพยพ 5,851 คน และออกจากลิเบียแล้ว 10,554  คน ขณะนี้เส้นทางการอพยพทางบก ผ่านชายแดนทั้งเมือง  Ras Jdir เพื่อเข้าตูนีเซีย และผ่านชายแดนทางเมืองซารูม  ประเทศอียิปต์ มีเจ้าหน้าที่ของ สนร.ริยาด และสถานทูตต่าง ๆ เข้าไปร่วมปฏิบัติงานการช่วยเหลืออพยพ

การที่ สนร.ริยาด โดยนายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นายหมัด มะมิน ล่ามประจำสำนักงานฯ พร้อมด้วย นายประสาท  ศรแดง เลขานุการตรี ประจำ สอท.ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ได้เดินทางไปร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับข้าราชการที่ประจำการอยู่ในประเทศใกล้คียงกับลิเบีย  อาทิ  เอเธนส์  ไคโร  ราบาต  มาดริด  ปารีส  ริยาด เจดดาห์ และบูดาเปสต์ เพื่อไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในการอพยพจากลิเบีย โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลาประมาณ 15.30 น. (เวลาตูนิเซีย) เรือขนส่ง  MV Snav Lazio เที่ยวแรก อพยพแรงงาน 1,971 คน ได้เข้าเทียบที่กรุงตูนิส และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 

เรือเที่ยวที่สองถึงท่าเรือตริโปลีแล้ว ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 10.20 น.   เพื่อลำเลียงคนไทยอีก 1,709 คน ไปพักพิงที่ตูนิส ซึ่งคาดว่าจะถึงวันที่  6  มีนาคม 2554  เวลาประมาณ 14.00 น.(เวลาท้องถิ่น) นอกจากนี้แรงงานไทยออกจากตูนิส เริ่มวันที่ 4  มีนาคม 2554 กลับประเทศไทยโดยทางเครื่องบินผ่านดูไบ และเอเธนส์ รวม 19  เที่ยวบินแล้ว