สนร.ริยาด ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย ประจำชายแดน อียิปต์ – ลีเบีย เมืองซารูม ประเทศอียิปต์

 

           เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2554  เวลา  17.00 น. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานทูตไทย  ได้รายงานสถานการณ์การช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์- ลีเบีย ว่าก่อนหน้านี้มีแรงงานไทยกว่า 2,000  คน ใช้เส้นทางบกอพยพจากลิเบียผ่านชายแดนอียิปต์เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงไคโร และขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยแล้ว ขณะนี้อาจมีแรงงานไทยบางส่วนที่ยังตกค้าง และไม่สามารถติดต่อได้ หากญาติที่ประเทศไทยได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากแรงงานไทยในลิเบีย ขอให้แจ้งหมายเลขของเจ้าหน้าที่แรงงานประจำศูนย์ช่วยเหลือ เมืองซารูม ประเทศอียิปต์  เพื่ออำนวยความสะดวก และเข้าไปช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์  0020 10033  5054 , 0020  10854  4902  หรือ  +966 50 545 2721