ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์-ลิเบีย “ด่านซัลลูม”

 

 

 

 

 

 

                ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์-ลิเบีย (ด่านซัลลูม) โดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศรายงานการช่วยเหลือแรงงานไทย 8 คน เดินทางกลับประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยประจำชายแดนอียิปต์-ลิเบีย เมืองซัลลูม ประเทศอียิปต์ รายงานการช่วยเหลือแรงงานไทยว่าเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานกับบริษัท DAAM เดินทางมาจากเมือง RAS LANUF จำนวน ๑ คน และเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์ฯ ได้ช่วยเหลือแรงงานไทยเพิ่มอีก ๗ คน ที่ทำงานอยู่กับบริษัท CHALLENGER ซึ่งเดินทางมาจากเมือง BENGHAZI โดยรถตู้ที่นายจ้างจัดให้มายังด่านซัลลูม เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เตรียมอาหารและที่พักให้แก่แรงงานไทยทั้ง ๘ คน ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางออกจากด่านซัลลูมไปยังกรุงไคโร ซึ่งคาดว่าจะถึงกรุงไคโรในช่วงเช้าของวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีระยะการเดินทางจากด่านซัลลูมถึงกรุงไคโร ๗๕๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากกลุ่มแรงงานไทยของบริษัท CHALLENGER มีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่กับบริษัททั้งหมด ๒๑ คน ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศไทยก่อนเกิดเหตุความไม่สงบ ๔ คน และเดินทางออกจากลิเบียทางเมืองตริโปลีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคมที่ผ่านมา ๒ คน อีก ๕ คน จะเดินทางผ่านตูนิเซียเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ส่วนที่เหลืออีก ๕ คน ที่อยู่ ณ เมือง BENGHAZI จะเดินทางเข้าอียิปต์ผ่านทางด่านซัลลูมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแรงงานทั้ง ๕ คน ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน สามารถอพยพแรงงานไทยออกจากลิเบียมายังที่ปลอดภัย ๑๑,๘๐๑ คน โดยจำนวนดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ๗,๕๓๑ คน ที่เหลืออีก ๔,๒๗๐ คน พักอยู่ในโรงแรมชายแดนตูนิเซีย และคาดว่าจะสามารถนำแรงงานไทยส่วนที่เหลือกลับถึงประเทศได้ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคมนี้ สำหรับในวันนี้จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทย ๔๗๖ คน จากดูไบ ๓๙๕ คน ตุรกี ๗๐ คน และอียิปต์ ๑๑ คน ทั้งนี้ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับจากดูไบถึงประเทศไทยอีก ๓๓๕ คน