ฝ่ายแรงงานอิสราเอลตรวจเยี่ยมคนงานและเตรียมการจัดงานสงกรานต์

 

ฝ่ายแรงงานอิสราเอลตรวจเยี่ยมคนงานและเตรียมการจัดงานสงกรานต์
                        เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่เมืองซีคอน ยาคอฟ ในกิจการปลูกผลไม้เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ เช่น องุ่น ลูกท้อ และลูกพลับ เป็นต้น กิจการดังกล่าวมีการจ้างงานคนไทย ๗ คนจากจังหวัด อุดรธานี ขอนแก่นและนครราชสีมา ทำงานวันอาทิตย์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คนงานมีรายได้เดือนละประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท คนงานมีสภาพความเป็นอยู่ดีและรู้จักการรักษาสุขอนามัยที่ดี มีการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยร่วมกันทุกวันเสาร์
ในการตรวจเยี่ยมคนงานครั้งนี้ ฝ่ายแรงงานได้ถือโอกาสเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานสงกรานต์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาเมืองซีคอน ยาคอฟ งานดังกล่าวจัดให้กับคนงานไทยที่มาทำงานในอิสราเอลได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน เป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คนอิสราเอลได้รับทราบ โดยฝ่ายแรงงานได้รับความร่วมมือจากตัวแทนคนงานไทยในเมืองซีคอน ยาคอฟ เพื่อกำหนดกิจกรรมในวันงานเป็นอย่างดี และเห็นพ้องต้องกันว่า กิจกรรมจะประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การแข่งขันฟุตบอลที่เป็นตัวแทนจากโมชาฟต่างๆ มีการแสดงดนตรีโดยคนงานไทย และรับประทานอาหารร่วมกันด้วย