ไตรมาสที่สองของปีนี้ ความต้องการจ้างงานในไต้หวันสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากอินเดีย

 

ไตรมาสที่สองของปีนี้ ความต้องการจ้างงานในไต้หวันสูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากอินเดีย
ผลการสำรวจเรื่องอนาคตการจ้างงานทั่วโลก ที่จัดทำโดยบริษัทแมนเพาเวอร์ บริษัทจัดหางานทางอินเตอร์เนตซึ่งทำการสำรวจใน 39 ประเทศนำออกเผยแพร่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ศกนี้พบว่า ไตรมาสที่สองของปีนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีความต้องการจ้างงานมากที่สุด โดยอันดับที่หนึ่งคืออินเดีย อันดับสองคือ ไต้หวัน และอันดับสามคือจีนแผ่นดินใหญ่ โดยไต้หวันเขยิบขึ้นมาจากไตรมาสแรกที่อยู่ในอันดับสาม โดยความต้องการจ้างงานดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคืออุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ตามลำดับ อย่างไรก็ดีในบรรดา39 ประเทศที่มีการสำรวจแม้ส่วนใหญ่จะมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ก็มีบางประเทศที่ความต้องการจ้างงานลดลงได้แก่ กรีซ สเปน และไอร์แลนด์
 
 
นายหลิวเส้าถิงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแมนเพาเวอร์ประจำไต้หวันกล่าวว่าสามอันดับแรกในการสำรวจครั้งนี้ ล้วนมีความต้องการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดรองลงมาคืออุตสาหกรรมบริการ ในส่วนของอุตสาหกรรมบริการนั้นอินเดียมีความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการบริการทั้งระบบ

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป