ไต้หวันยกเลิกข้อจำกัดในการให้วีซ่าแก่คนงานฟิลิปปินส์

 

ไต้หวันยกเลิกข้อจำกัดในการให้วีซ่าแก่คนงานฟิลิปปินส์
 
                   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเลิกมาตรการพิเศษที่ใช้บังคับสำหรับการออกวีซ่าให้แก่คนงานฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตั้งใจของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการแก้ปัญหาการส่งผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวันไปดำเนินคดีในประเทศจีน
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ดำเนินมาตรการหลายประการ เพื่อแสดงความเสียใจต่อไต้หวันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การลดขั้นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การพักงานหัวหน้าแผนกสอบสวนของสำนักงานฯ ความพยายามเหล่านี้ได้สร้างความพอใจให้กับรัฐบาลไต้หวัน ดังนั้น ไต้หวันจึงตัดสินใจจะยกเลิกข้อจำกัดพิเศษในการออกวีซ่าให้แก่คนงานฟิลิปปินส์
                                                    
มาตรการที่ไต้หวันใช้ดำเนินการกดดันรัฐบาลฟิลิปปินส์ คือ การใช้เวลาในการพิจารณาออกวีซ่าให้แก่คนงานฟิลิปปินส์เป็นเวลา 4 เดือนจากที่เคยใช้เวลา 7-12 วัน ซึ่งในทางเทคนิคก็คือ การระงับการนำเข้าคนงานฟิลิปปินส์นั่นเอง และการระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวให้แก่คนฟิลิปปินส์ที่มีวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ ไต้หวันยังจะยกเลิกมาตรการที่บังคับให้คนงานฟิลิปปินส์ต้องแนบบัตรประกันสังคมพร้อมกับเอกสารการสมัครงาน การประกาศยกเลิกมาตรการครั้งนี้เกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้แทนรัฐบาลฟิลิปปินส์เดินทางมายังไต้หวันเป็นครั้งที่สอง ซึ่งการเข้าพบกับประธานาธิบดีของไต้หวันในครั้งนี้ก็เพื่ออธิบายถึงมาตรการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ประธานาธิบดีไต้หวัน

 

 แหล่งที่มา  : สนร.ไทเป