ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟBat Shlomo

 

  
 

 

 

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟBat Shlomo ตั้งอยู่ที่เขา Mount Caramel ใกล้เมือง Zekhron Ya’akov พบว่ามีการจ้างงานคนไทยทั้งหมด 20 คน เพื่อทำงานในสวนผลไม้ เช่น เช๊ชเซ็ก แอปปริคอต พีช ส้มและแน็คทารีน เป็นต้น

 

คนงานไทยเหล่านี้เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ หนองบัวลำภู ขอนแก่นและนครราชสีมา ทำงานวันละ 8 ช.ม.ตั้งแต่วันอาทิตย์-วันศุกร์ มีการทำงานล่วงเวลาบ้าง ทำให้คนงานมีรายได้ประมาณเดือนละ 4500 เชคเกล คนงานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี นายจ้างจัดให้นอนห้องละ 2-3 คน ประโยชน์ที่คนงานได้รับจากการทำงานในอิสราเอล นอกจากมีรายได้ที่ดีแล้ว คนงานยังมีความรู้ความชำนาญในการขยายพันธุ์ส้มด้วยวิธีการติดตาด้วย โดยแต่ละวันคนงานสามคนสามารถขยายพันธุ์ต้นส้มได้ถึง 1000 ต้น