ปัญหาสุขภาพจากการทำงานมากเกินไป

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานมากเกินไป

                   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามภาครัฐในการป้องกันการเสียชีวิตในสถานประกอบการอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้า จึงได้มีการจัดตั้งคลินิกพิเศษขึ้นในโรงพยาบาล 9 แห่งในไต้หวัน เพื่อวินิจฉัยกรณีพนักงานมีปัญหาทางสุขภาพ อันเป็นผลมาจากการทำงานมากเกินไป
                   หากพนักงานมีใบรับรองแพทย์ว่าปัญหาสุขภาพเกิดจากการทำงานมากเกินไป นายจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข หากไม่ทำการแก้ไข นายจ้างจะมีความผิดทางอาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ      หากพนักงานเสียชีวิต ภายใต้กฎหมายของไต้หวันในปัจจุบันโทษสูงสุด คือ การจำคุก 5 ปี
 
                    ปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีรายงานว่ามีพนักงานเสียชีวิตจากการทำงานมากเกินไป โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี กลุ่มสิทธิแรงงานได้พยายามผลักดันให้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำงานมากเกินไป ซึ่งจากการผลักดันดังกล่าว ทาง CLA ได้ว่าจ้างโรงพยาบาล 9 แห่ง ที่มีศูนย์ป้องกันและรักษาโรคจากการทำงาน เปิดคลินิกพิเศษเพื่อวินิจฉัยโรคจากการทำงานมากเกินไป
                   โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง รวมถึง National Taiwan University Hospital, Taipei Medical University, National Cheng Kung University Hospital, และ Kaohsiung Medical University Hospital จะเปิดคลินิกพิเศษภายใน 2 อาทิตย์ (ต้นเดือนเมษายน) คลินิกพิเศษนี้จะมีระบบการรายงาน เพื่อช่วย CLA ในการระบุว่าบริษัทใดที่พนักงานมีความเสี่ยงต่อการทำงานมากเกินไป
                   นอกจากนี้ คลินิกจะมีบริการการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยจะให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีภาระงานมาก ทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน และมีปัญหาความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น
                   CLA มีระเบียบที่กำหนดให้บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 300 คนขึ้นไปจะต้องมีแพทย์ประจำ เพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานอยู่แล้ว และจะทำการปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มค่าปรับสูงสุดสำหรับการละเมิดจำนวนชั่วโมงการทำงานจาก 60,000 เหรียญไต้หวันเป็น 200,000 เหรียญไต้หวัน และจะมีการประกาศชื่อบริษัทที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป