ดัชนีธุรกิจไต้หวันชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ดัชนีธุรกิจไต้หวันชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
                   ดัชนีธุรกิจไต้หวันที่รวบรวมโดย สภาพัฒนาและวางแผนเศรษฐกิจ (Council of Economic Planning and Development: CEPD) ในเดือนมกราคม 2554 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวัน
                   อัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วง 6 เดือนของดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้น 0.2 จุดในเดือนมกราคม ในขณะที่ดัชนีที่มีการปรับค่าแล้วเพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์จากเดือนที่แล้ว โดยเดือนมกราคมนี้นับเป็นเดือนที่ 5 ที่เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง CEPD คาดว่าเศรษฐกิจไต้หวันจะเติบโตเช่นนี้ต่อไป
 
                    ปัจจัยที่ส่งผลในทางบวกต่อต่อเศรษฐกิจไต้หวันที่ผ่านมา ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของภาคบริการทางการเงิน ภาคการผลิต การค้าต่างประเทศ และตลาดแรงงาน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ดำเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้บริษัทท้องถิ่นขยายการจ้างงาน
                   จากข้อมูลปัจจุบัน composite indicator index ปรับเพิ่มขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ระดับ 124.8 ในเดือนมกราคม 2554 นอกจากนี้ ในบรรดาดัชนี 7 ตัวที่ประกอบกันเป็นดัชนีที่มีการปรับค่าแล้ว ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดัชนีการบริโภคไฟฟ้า, ดัชนีขายส่ง, ดัชนีอาหารและขายปลีก, การจ้างงานนอกภาคเกษตร, ดัชนีการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, และดัชนีการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป