สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของวัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ)เขต นิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ผ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม ฮ่องกง โดยมีนางสาวมารินี สุวรรณโมลี รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ทอดผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์ การเทศนาธรรม การจัดโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น แรงงานไทย คนไทย คนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน