สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมวันแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560

 

วันที่ 1 พ.ค. 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดงานวันแรงงาน โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีปิดในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้กับแรงงานผู้เสียชีวิต กิจกรรมกีฬา การแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และนิทรรศการจากหน่วยงานราชการไทยและสิงคโปร์ รวมทั้งองค์กรเอกชนมากมาย มีการแจกของชำร่วย อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดงาน คาดว่ามี ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,500 คน