ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ขอประชาสัมพันธ์คู่มือ "กลับเมืองไทย ด้วยใจสุข" (Happy Return) สนับสนุนโดย HRD Korea

ฝ่ายแรงงานฯ สอท.กรุงโซล ขอประชาสัมพันธ์คู่มือ "กลับเมืองไทย ด้วยใจสุข" (Happy Return) สนับสนุนโดย HRD Korea เพื่อให้แรงงานไทย EPS ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ ซึ่งมีการแนะนำขั้นตอนและส่วนสำคัญที่ต้องเตรียมการ เมื่อต้องเดินทางกลับประเทศ

 

ไฟล์แนบขนาด
โครงการ สมัครใจกลับเมืองไทย ด้วยใจสุข.pdf2.48 MB