บรรยากาศงานแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 สนร. เกาสง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬากังซันหนงกง เมืองเกาสง มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย หญิง และเซปักตะกร้อ ประกวดภาพถ่าย และเรียงความ มีการจัดเลี้ยงอาหารไทยฟรีแก่ผู้ร่วมงานกว่า 400 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้แรงงานไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติดด้วย