ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกงสุล สอท.กรุงโซล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ เมืองอึยจองบู ใหม่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติอึยจองบู (Uijeongbu Foreign Workers Center) เมืองอึยจองบู โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการประมาณ 200 คน