• รศ. ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหมุนวงล้อ และสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota Vios ๑.๕ J A/T CVT เลขที่ออก ๒๔๗๗๙
   
 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2561 โดยที่ประชุมได้มีการขอเห็นชอบการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และขอความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสากระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ" นำ ขรก. พร้อมชาวชุมชนเขตดินแดง อาสาสมัครแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณรอบนอกกระทรวงแรงงาน

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ "3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม" มุ่งพัฒนาผลิตภาพของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่สนใจให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เป็น Smart Labour 

 • นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เผย รัฐบาลคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงตามกฎหมาย สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชน เดินหน้าตรวจแรงงานให้ได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มีช่องทางสื่อสารด้วยภาษาเดียวกับแรงงาน พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

 • ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“Startup Thailand 2018” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการเป็น Startup Hub ของภูมิภาคเอเชีย” โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย 

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมหารือประเด็นด้านแรงงานกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในปีนี้ทางอิสราเอลจะเปิดโควต้าให้แรงงานไทย 5,000 คน โดยคัดเลือกผ่านโครงการ TIC ดูแลด้านสุขภาพ มีหลัก ประกันสังคม พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด
   
 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมระดับเทคนิคกับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจ้างงานกิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคนิคระหว่างกัน ทั้งในประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง การใช้แรงงานบังคับ และการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย และเป็นการทำงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานโลก 

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้งทางการลาวเตรียมจัดตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว ให้กับกลุ่มที่ถือบัตรชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มแรงงานทั่วไป ที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendรมว.รง  กำชับสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล ดูแลช่วยเหลือแรงงานไทย ทุกกลุ่มในเกาหลี หลังมีข้อมูลแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาสุขภาพendรมว.รง  เร่ง ช่วยคนหางาน 51 ชีวิต หลังถูกหลอกโอนเงิน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรม สอบถามโทร 1694endรมว.แรงงาน  สั่งลงโทษวินัย-อาญา เจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุจริตเงิน ถึงขั้นไล่ออก  ‘เร่ง’ เยียวยาผู้เสียหายทุกรายทันทีendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน มอบกรมการจัดหางาน หางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือนายจ้าง ใดประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endกระทรวงแรงงาน ย้ำนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคมนี้ หากเลยกำหนดมีความผิดตามกฎหมายแรงงาน สอบถามสายด่วน 1506 กด 3  หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.protection.labour.go.thendก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

เปิดแผนพัฒนาประเทศไทย "ไทยนิยม ยั่งยืน"
งบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน
การส่งออกเดือน มี.ค.61 ขยายตัว 7.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง
กฏหมายน่ารู้ ก่อนเข้าสู่ประตูวิวาห์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ราคาข้าวปรับสูงอย่างต่อเนื่อง
ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
คำอวยพรเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ 2561
ศาสตรพระราชาppt8
ศาสตรพระราชาppt7

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน"ดูแลคนที่บาดเจ็บหรือทุพลภาพจากการทำงาน"
กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัย
กระทรวงแรงงาน "เตือน" การละกลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

หน้าหลัก

ข่าว

21/05/2561
              วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10...
21/05/2561
              รมว.แรงงาน นำ ขรก. พร้อมชาวชุมชนเขตดินแดง อาสาสมัครแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณรอบนอกกระทรวงแรงงาน          ...
21/05/2561
              นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ "3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 61...
18/05/2561
          “โฆษกแรงงาน”เผย รัฐบาลคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงตามกฎหมาย สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชน เดินหน้าตรวจแรงงานให้ได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มีช่องทางสื่อสารด้วยภาษาเดียวกับแรงงาน...
22/05/2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6 โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร...
22/05/2561
เมื่อวัน​อังคารที่​ 22 พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 09.30 น. ณ​ ห้องประชุม​นิวาส​ธรรม​ขันธ์​ (ห้อง 501) ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​...
22/05/2561
วันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสุชญา มีดีภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
22/05/2561
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ / ลูกจ้าง กลุ่มเสี่ยง...
21/05/2561
สนร. เกาสง ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเงินกรณีนายฉัตรชัย ขุริดี แรงงานไทยเดินทางมาทำงานกับนายจ้างไต้หวันบริษัท Uni-President Glass Industrial Co.,Ltd. เมืองไถหนาน นายฉัตรชัยฯ...
21/05/2561
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานการตรวจนิเทศ สนร.ฮ่องกง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) และคณะ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นางจารุณี นครศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (...
17/05/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ...
16/05/2561
สนร.เบอร์ลิน พัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ) หัตถะบำบัด ระดับ 1 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ...

e - Magazine MOL

 • เดือนเมษายน 2561
 • เดือนมีนาคม 2561

"เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน" รายการเดินหน้าประเทศไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ