นโยบายรัฐบาล

stratup7
ศูนย์ดำรงธรรม1567
กองทุนการออมแห่งชาติ
ประโยชน์ของการร่าง พ.ร.บ.การคลังของรัฐ
ครม.เห็นชอบแนวทางกระทรวงมหาดไทยบูรณาการประชาชน
เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน

วาทะนายกรัฐมนตรี

GovChannel
ปาระเทศค้าาขายไม่ได้เงินเดือน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล
App echoenglish ของรัฐบาล
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

90228
6 ยุทธศาสตร์ สปส
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ใช้เป็นเกณท์วัดระดับฝีมือ 3ระดับ
หยุดคอร์รัปชั่น 4ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนเวียดนาม ร่วมแก้ ค้ามนุษย์
วันนี้ในอดีต 19 เมษายน พระบิดามาตรฐานการช่างไทย
การปฎิรูปและพัฒนาประสิทธิภาพงานประกันสังคม
ครม.เพิ่มโทษกรณีการใช้แรงงานเด็ก
กระทรวงแรงงาน ช่วยภัยแล้ง
EJF พอใจการแก้ไขปัญหาแรงงานประะมง
กระทรวงแรงงานจัดระบบแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงานส่งเสริมคนพิการ
ขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาจัดให้วันที่ 13-15 หยุดสงการานต์ให้ลูกจ้าง
สูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ OSS เปิดให้บริการใน 4 มุมเมือง
พระราชบัญญติแรงงานทางทะเล 2558
รมว.แรงงาน เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 6-7 เม.ย. 59
ให้นายจ้างนำลูกจ้างสัญชาติ
ย้ำนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุ
นายกให้ความสำคัญในการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกชนิด
ตั้งเป้าแรงงานทำงานต่างประเทศส่งรายได้กลับปี59 1แสนล้านบาท
กระทรวงแรงงานร่วมมือ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อบรมช่างผลิตถึงเก็บน้ำ
ตรวจเซ็คสภาพรถฟรี
นายกให้ความสำคัญ คนพิการต้องมีงานมีหลักประกัญ
ประกันสังคมห่วงใยผู้ใช้แรงงานเดินทางช้วงเทศการ อย่าลืมพกบัตร
กระทรวงแรงงานใช้กลไกประชารัฐให้คนพิการมีงานทำ
การให้บริการของ smart job center ในรอบ 6เดือน
การดูแลผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
กระทรวงแรงงานใช้กลไกประชารัฐสถิติประสบอันตรายลดต่อเนื่อง
อนุสัญญา 187-1
Zero Corruption
เปิดศูนย์ศัลยกรรมประสาท
กระทรวงแรงงานเน้นประชารัฐ 4 สร้าง
กระทรวงแรงงานห่วงใยลูกจ้างในช่วงฤดูร้อนงานที่สัมผัสกับความร้อน
การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนนายจ้างลูกจ้าง
ทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้วได้อะไร
6 ข้อปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก New Engine of Growth
ยินดีกับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
นายจ้างอย่าลือชำระเงินสมทบ ภายใน 31 มีนาคม 2559
การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติครั้งที่ 9
อัตราว่างงาน 0.87% ต่ำที่สุดในโลก
บรรจุงานผ่านกรมการจัดหางาน
การประกาศที่จะแปลงคำพูดเป็นการกระทำ
เจตนารมย์ของรัฐบาลไทย
ความร่วมมือของสหภาพยุโรป (EU)
จัดฝึกอบรมช่างฝีมือปูกระเบื้อง หลักสูตรระยะ 3 วัน
รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 59
Smart training Center อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยมีงานทำ
ภาระหนี้สินนอกระบบ
ผลการดำเนินงานของกองทุนผู้ใช้แรงงาน งปม.58-29 กพ 59
ต้องดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารทางรถ-ทางเรือสาธารณะ
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 1 ตค 57-31 ธค 58
จดทะเบียนต่างด้าว 1 เมษ-29 กค 59
กิจกรรม 90 วัน ยุทธการลดอันตรายจากการทำงาน
smart labour แอฟดาวน์โหลด
สิทธิพื้นฐานในการทำงาน
ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เขตปลอดภัยคนหลอกลวงคนหางาน
มอบนโยบายเชียงราย
ภัยแล้ง2559
การเปิดอบรมเชียงแสน
กระบวนการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านเฟสบุ๊ค
สถานการณ์แรงงาน
กฏหมายน่ารู้ โทษนายจ้างลูกจ้าง
จดทะเบียนต่างด้าว
กิจกรรม 90 วัน
The labour issue
อาสาสมัครแรงงาน
นายจ้าง ลูกจ้าง
การเข้าสู่ AEC
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง58
ผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
อาสาสมัครแรงงานเป็นสื่อกลางการจ้างงานในพื้นที่
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางการนำภารกิจสู่ประชาชน
สู่มิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการ
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย งปม.2559
ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน งปม.2559
วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
สปส.ดำเนินการภายใต้กลไกประชารัฐ
เพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
จัดหางานไปต่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ
มาตรา33 และมาตรา 35
ภัยจากยุงลาย"ไข้เลือดออก"
Partnership
Happy
ประชารัฐ 4 ป.ช่วยกันทำ
อยากได้อะไรจากประกันสังคม
ประชารัฐ
ปฏิรูปประกันสังคม
จ.น่าน
strategy
sso - m 40
seaman-register
S__4817028
productivity-dsd
malta
info-smartjob
dlpw-9-2-59-02
dlpw-9-2-59
clmv
civil state PR

ข่าว

04/05/2559
 ปลัดแรงงาน ต้อนรับและหารือ กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง    Download Images             วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น....
04/05/2559
 ก.แรงงาน เปิดตลาด “ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.)ไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วันแรก 3 พฤษภาคม 2559 รวมยอดขายทั้งหมดเกือบ 1.2 ล้านบาท     Download Images             นายธีรพล ขุนเมือง...
04/05/2559
           นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...
03/05/2559
             เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน“ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.)ไทย”ณ...
04/05/2559
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 : 09.00 น. หน่วยงานสังกัด รง.จ.อุตรดิตถ์ นำโดย น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัด พร้อมด้วย นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัด นายบุญเรือง สุนทรสลิษฏ์กุล...
04/05/2559
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2559  เวลา 16.30 น.   นายบรรเจิด  อนุเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวดมนต์ "ร้อยสุข" ทุก ๆ วันศุกร์  โดยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)...
04/05/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 : 14.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์) หมู่ที่ 3...
03/05/2559
             วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม The Regal เกาลูนซิตี้ ฮ่องกง สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อมอบความสุขให้กับแรงงานไทย โดยมีรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (...
03/05/2559
             เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559  กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิวาศ) และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Meeting ) กับกงสุลใหญ่ และกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ประเทศต่างๆ...
26/04/2559
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทย ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นจากผู้ว่าราชการเมืองเกาสง เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 โดยมีแรงงานไทยที่ได้รับโล่ฯ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายทยากร...
21/04/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้กับพี่น้องแรงงานไทย และชุมชนชาวไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน โดยมีกิจกรรมตักบาตร ถวายต้นผ้าป่า สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กุมภาพันธ์ 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน จํานวน 10,348,753 คน มีอัตราการขยายตัว 2.90% (YoY)ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 3.10% (YoY)สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมีนาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.97 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.35 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.61 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 3.45 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการ เดินหน้าประชารัฐ : ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.)ไทย