endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

MRT เปิดรับขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จับตา 9 อุตสาหกรรม สร้างสรรค์มาแรงปี 61
ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่นอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567
เปิดแผนพัฒนาประเทศไทย "ไทยนิยม ยั่งยืน"

วาทะนายกรัฐมนตรี

วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561
เพียงเริ่มต้น เคารพกฏหมาย
ประชารัฐ สานพลัง
การมีสาวนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่นยืน
ธงฟ้าประชารัฐ ลดค่าครองชีพประชาชน

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

1 กรกฏาคมนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้

หน้าหลัก

ข่าว

15/06/2561
               วันนี้ (15 มิ.ย.61) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน...
15/06/2561
            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณเมียนมาร์  และนายจ้าง ที่พิสูจน์สัญชาติครบ100% เร่ง 13 จังหวัดที่เหลือ รีบดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด ย้ำ พร้อมตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าว...
15/06/2561
            รอง นรม. และ รมว.ยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วย รมว.แรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังชั้นดี ที่ออกมาฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ตามโครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ...
14/06/2561
           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายอู วินมยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมภริยา และคณะ...
14/06/2561
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น" วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเอกสารแนบ โดยส่ง ...
04/06/2561
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองคาวาโกเอะ จ.ไซตามะ สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โทร 03-5422-7014-5 หรือทางอีเมล์ thailabour@...
15/06/2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ บริษัทเกรทวอลล(1988)จำกัด โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง...
15/06/2561
  เพิ่มศักยภาพการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ‘กาญจนบุรี’ นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา บีโอไอ กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0...
15/06/2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอกระสัง และองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน...
14/06/2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทย จำนวน 8 ราย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักภายในบริเวณบริษัทของนายจ้างชื่อ SWEE Sdn...
13/06/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ 150 คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice...
12/06/2561
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่บริษัท Azira Enterprise เลขที่ Lot 4349 Spg 36 Sungai Duhun, Kuala Belait...
07/06/2561
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอประชาสัมพันธ์กรณีสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงยื่นข้อเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร.ฮ่องกง และผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการในการประชุม อทป. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ให้ สนร. ฮ่องกง...

e - Magazine MOL

  • เดือนพฤษภาคม 2561
  • เดือนเมษายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ