endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562
มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไปตั้งแต่ปีนี้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก30,000บาท/คน
ธนาคารประชาชน
รัฐบาลมุ่งเน้น "พัฒนาการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน"
ครม.เห็นชอบยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน 20 ประเทศ เริ่ม 15 พ.ย. 61-13

วาทะนายกรัฐมนตรี

สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)
"รัฐบาลไทยพร้อมจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่ออาเซียนที่เข
เราจะเติบดตไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย  ก่อนหมดสิทธิชวนผู้ประกันตนทำฟันก่อนสิ้นปีนี้
กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560

หน้าหลัก

ข่าว

13/12/2561
              วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑...
13/12/2561
          วันนี้ (13 ธ.ค. 61) พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในพิธีเปิดการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยอนาคตของงานเพื่อความยั่งยืนและเสมอภาคในเอเชียและแปซิฟิก (Regional Dialogue on Future...
12/12/2561
         วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์ ณ...
12/12/2561
          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน...
14/12/2561
 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าชี้แจง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดปราจีนบุรี...
14/12/2561
               12 ธันวาคม 2561 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (กรง.มค./ปค.มค./กอ.รมน.จ.มค.)...
14/12/2561
               วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์...
13/12/2561
               สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
13/12/2561
               วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์  ได้เยี่ยมแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ สาขาเกษตร ณ บริษัท NETATECH Pte Ltd ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตร ของประเทศสิงคโปร์...
11/12/2561
               เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 19.30-23.30 น. สอท. ร่วมกับสมาคมคนไทยในบรูไนฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
29/11/2561
                วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว  กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวไทยในฮ่องกง ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา อาก๊าย...

e - Magazine MOL

  • เดือนพฤศจิกายน 2561
  • เดือนตุลาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ