• รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

  "การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง"

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจเยาวชนผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ 

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  เผยว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  รมว.แรงงาน เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ‘23 ปีกระทรวงแรงงาน เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ ประเทศไทย 4.0’ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสร. บัณฑิตแรงงานดีเด่น กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และโครงการประกวดเว็บไซต์ฯ ย้ำ เตรียมทำโมเดลจ้างงานผู้สูงอายุ อสร.ผู้มีจิตอาสาเป็นสะพานเชื่อม‘ประชารัฐ’

 • ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

  กระทรวงแรงงาน นำเยาวชนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างแข่งขันวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กัวลาลัมเปอร์  สหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน โดยมี ดาโต๊ะ ซรี ริชาร์ด ไรออท จาเอม รัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย ประธานพิธีเปิดงาน

นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

29/09/2559
          นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 09.30 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงของมาเลเซีย (...
29/09/2559
 ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้ารับธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจาก Data ' Sri Haji lsmail b Haji Abd. Muttalib...
29/09/2559
         ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น ) ดาโต๊ะ ซรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียประธานพิธีกล่าวปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ ประเทศมาเลเซีย...
28/09/2559
ก.แรงงาน เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2559 ของเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ซึ่งตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)...
31/08/2559
             กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japanตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม –6 กันยายน 2559  ...
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
23/09/2559
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายมงคล ไชยบุญแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมง ร่วมกับสำนักงานเท่าภูมิภาคสาขาตราด กอ.รมน. จังหวัดตราด สำนักงานประมงจังหวัดตราด...
23/09/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพรผกา ศิริบุรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและประเมินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคตะวันออกตอนบน มี...
23/09/2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้ส่งเจ้าหน้าที่  และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 (นางนพพร  บุตรี)  เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่...
20/09/2559
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมเปิดโครงการการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...
23/09/2559
การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์         ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ (Retirement and Re-Employment Act- RRA) โดยกำหนดเกษียณอายุลูกจ้างต้องไม่ต่ำกว่า 62 ปี...
23/09/2559
  ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน ในงาน “The 3rd Thai Festival 2016” ณ เมือง Kiel   เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์...
20/09/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ กฎหมายแรงงาน-การทำงานในสหภาพยุโรป ณ Ban Ying กรุงเบอร์ลิน     เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 Ban Ying ศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำต่อต้านการค้ามนุษย์...
16/09/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานประกันสังคม นำโดยนายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ ร่วมกับแพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กรกฎาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จํานวน 10,176,391 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางานเพิ่มขึ้นถึง 213,543 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.91 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.84 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.40 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.26 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน ตอน "การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง"

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์