• รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยการดำเนินงานด้านแรงงานของไทย พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ ILO

  รมว.แรงงาน ปราศรัย'ความมุ่งมั่น'การดำเนินงาน 'ด้านแรงงาน' ของไทย ในเวที ILC 2015

   รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยการดำเนินงานด้านแรงงานของไทย พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ ILO แจง!! ไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กว่า ๑.๖ ล้านคน ระบุตระหนักถึงความสำคัญของการให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ

 • คณะกรรมการค่าจ้างยืนยัน ไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แน่นอน

  ค่าจ้างขั้นต่ำ

  คณะกรรมการค่าจ้างยืนยันไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทแน่นอน สำหรับปี 59 ยังคงฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเช่นเดิมแต่จะปรับขึ้นมากน้อยอย่างไรในแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรอบด้านจะได้ข้อสรุปตุลาคมนี้

 • รมว.แรงงาน ชี้ ยกมาตรฐานแรงงานไทย สู่ระดับมาตรฐานโลก เชื่อค้ามนุษย์จบสิ้น

   ทางเลือกมีอยู่ทางเดียว คือ เราต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐาน จากวันนี้ไปต้องปรับมาตรฐานแรงงานไทยเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก ต่อไปเมื่อมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานโลกเป็นระดับเดียวกัน

 • ๖๐ ล้านความดีปีมหามงคล '๕๘ ไทย

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พสกนิกรทุกคนและทุกหมู่เหล่า สามารถถวายความจงรักภักดีเป็น "ของขวัญ"  ในปีมงคล โดยการร่วมใจถวายปณิธานความดีแด่ องค์พระประมุขและพระราชธิดาฯ

 • พ่อลูกอ่อนหายข้องใจสิทธิแรงงาน พึ่ง“สมาร์ท จ๊อบ”

  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย “สมาร์ท จ๊อบ” กระทรวงแรงงาน ไขข้องใจพ่อลูกอ่อนแม่ต่างด้าว คนอยากไปนอก หาคนทำงาน เตรียมขยายเพิ่มโคราช เปิดแล้วเมื่อ 12 มีนาคม 2558

 • เรือประมงต้นแบบ ลูกจ้างมีสุข หลุดพ้น เทียร์ 3

  กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตามนโยบาย รมว. แรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พบ “เรือต้นแบบ” ประมงที่ดี ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง ไร้แรงงานทาส

 • สร้างโอกาส ‘ผู้พิการต้องมีงานทำ’ เปลี่ยนภาระเป็น ‘พลังของสังคม’

  สร้างโอกาส ‘ผู้พิการต้องมีงานทำ’ เปลี่ยนภาระเป็น ‘พลังของสังคม’ ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ย้ำ พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ให้ผู้พิการมีโอกาสทำงาน เป็นพลังของสังคมมากกว่าภาระต่อสังคม

ข่าว

02/07/2558
       เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดงานและพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย...
01/07/2558
            คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.)  เห็นชอบให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจบริหารจัดการต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพื้นที่ชายแดน ‘ย้ำ’...
01/07/2558
         ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เผย พอใจตัวเลขจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบสองสิ้นสุดเมื่อ 30 มิ.ย.58 ราว 1.2 ล้านคน จากนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติถึงมีนาคม 2559 ส่วนยอดจดทะเบียนแรงงานประมงรอบสองเกือบ 6 หมื่นคน...
01/07/2558
          ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เผย ‘กาย ไรเดอร์’ ผอ.ใหญ่ ILO ชื่นชมประเทศไทยมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ คุ้มครองสิทธิแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากล ตั้งคณะทำงานร่วม...
23/06/2558
ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประเภทจ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน   รับสมัครในวันพุธ  ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย  ...
02/07/2558
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายนิวัตน์ มาลาเวช เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด และนายจตุรงค์ พันธ์พุทธรัตน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหัวัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออก (Port In – Port Out : PIPO)...
02/07/2558
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. นางนภสร ทุ่งสุกใส แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดรายการวิทยุ รายการ รอบรู้เรื่องแรงงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน...
02/07/2558
เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดนครพนม เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยได้แลกเปลี่ยนและเล่าประสบการณ์สองวัยสู่กันฟัง...
02/07/2558
นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยมแรงงานประมงไทยที่เดินทางกลับจากเกาะอัมบนและเกาะเบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงประเทศไทยระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558...
02/07/2558
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 รุ่นที่...
02/07/2558
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) แก่แรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระดับ 1...
02/07/2558
    ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักสบู่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน...
26/06/2558
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ได้ร่วมงานประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน ครั้งที่ 1/2558 ณ ร้านอาหาร Thai Made กรุงไทเป โดยการประชุมในครั้งนี้...
19/06/2558
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในระหว่างเดินทางไปราชการที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/ryt9/2183711
16/06/2558
 นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในที่ประชุม Labour Market Situations and Migration Policy Frameworks among ASEAN Member States (สถานการณ์ตลาดแรงงานในอาเซียนกับนโยบายการเคลื่อนย้ายของแรงงาน) ว่า อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9....

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤษภาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานอยู่ในภาวะปกติ มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 10,066,532 คน (ขยายตัว 2.81% เทียบเดือนเมษายน 2558)การว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 118,397 คน (ขยายตัว 12.44% เทียบเดือนเมษายน 2558) การเลิกจ้างจากตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 5,781 คน มีอัตราชะลอตัว (YoY) อยู่ที่ -9.60 % ซึ่งเป็นการชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.55 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.27 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 37.57 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 3.48 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย

 

เดินหน้าประเทศไทย Smart Job Center

Posted by Ministry of Labour, Kingdom of Thailand on 29 มิถุนายน 2015