endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้งทางการลาวเตรียมจัดตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว ให้กับกลุ่มที่ถือบัตรชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มแรงงานทั่วไป ที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendรมว.รง  กำชับสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล ดูแลช่วยเหลือแรงงานไทย ทุกกลุ่มในเกาหลี หลังมีข้อมูลแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาสุขภาพendรมว.รง  เร่ง ช่วยคนหางาน 51 ชีวิต หลังถูกหลอกโอนเงิน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรม สอบถามโทร 1694endรมว.แรงงาน  สั่งลงโทษวินัย-อาญา เจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุจริตเงิน ถึงขั้นไล่ออก  ‘เร่ง’ เยียวยาผู้เสียหายทุกรายทันทีendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน มอบกรมการจัดหางาน หางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือนายจ้าง ใดประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endกระทรวงแรงงาน ย้ำนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคมนี้ หากเลยกำหนดมีความผิดตามกฎหมายแรงงาน สอบถามสายด่วน 1506 กด 3  หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.protection.labour.go.thendก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

เปิดแผนพัฒนาประเทศไทย "ไทยนิยม ยั่งยืน"
งบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน
การส่งออกเดือน มี.ค.61 ขยายตัว 7.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง
กฏหมายน่ารู้ ก่อนเข้าสู่ประตูวิวาห์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ราคาข้าวปรับสูงอย่างต่อเนื่อง
ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
คำอวยพรเนื่องใน วันแรงงานแห่งชาติ 2561
ศาสตรพระราชาppt8
ศาสตรพระราชาppt7

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน"ดูแลคนที่บาดเจ็บหรือทุพลภาพจากการทำงาน"
กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัย
กระทรวงแรงงาน "เตือน" การละกลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

หน้าหลัก

ข่าว

18/05/2561
          “โฆษกแรงงาน”เผย รัฐบาลคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงตามกฎหมาย สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชน เดินหน้าตรวจแรงงานให้ได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มีช่องทางสื่อสารด้วยภาษาเดียวกับแรงงาน...
18/05/2561
คณะผู้แทนไทย นำโดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายมนัสวี ศรีโสดาพล อัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน (Labour...
18/05/2561
        รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศแก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานในไต้หวัน ย้ำ! แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลเต็มที่  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561...
18/05/2561
            วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นางสุนี ไชยรส...
18/05/2561
วันนี้ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดไชโย...
18/05/2561
วันที่17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2561...
18/05/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
18/05/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมติดตาม/ประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด โครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์...
17/05/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ...
16/05/2561
สนร.เบอร์ลิน พัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ) หัตถะบำบัด ระดับ 1 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ...
11/05/2561
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอนำเสนอการ์ตูน เรื่อง "คำแนะนำแก่แรงงานต่างชาติที่เตรียมจะกลับประเทศ" จัดทำโดย กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลี (MOEL) และหน่วยงาน HRD Korea เป็นรูปภาพการ์ตูนง่ายๆ...
11/05/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย...

e - Magazine MOL

  • เดือนเมษายน 2561
  • เดือนมีนาคม 2561

"เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน" รายการเดินหน้าประเทศไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ