endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย
ธกส.เตรียมเปิดโครงการ "บ้านล้านหลัง" สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้

วาทะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลืองนาปี ปีการผลิต 2
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรและผู้ยากจน
สายด่วน "ศูนย์ดำรงธรรม"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

หน้าหลัก

ข่าว

19/09/2561
         รมว.แรงงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงทุจริตเงินคนพิการ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบระบบการเชื่อมโยงให้เห็นผลใน 15 วัน   Download Images             เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์...
18/09/2561
             ปลัดแรงงาน เปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะฯ ในสำนักงาน และกิจกรรม 5 ส ของ ก.แรงงาน มุ่งปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัย ในการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน โดยนำกิจกรรม 5 ส...
17/09/2561
            รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ พร้อมมอบเครื่องมือช่างชุมชน นำความรู้ ทักษะไปต่อยอดประกอบอาชีพ กำชับหัวหน้าส่วนในสังกัดบูรณาการทำงานรูปแบบประชารัฐ...
15/09/2561
            วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ณ...
06/09/2561
                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์...
19/09/2561
                       วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์...
19/09/2561
                   วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “...
19/09/2561
                   วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...
19/09/2561
                         ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน...
17/09/2561
                เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำโดย พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน...
17/09/2561
               วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นตัวแทนสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้ารับมอบโล่สามศร...
10/09/2561
                เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ร่วมกับทีมแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย...
06/09/2561
                    วันที่ 2 กย 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้จัดกิจกรรม”งานกีฬาแรงงานสัมพันธ์ 2561 “ โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์...

e - Magazine MOL

  • เดือนสิงหาคม 2561
  • เดือนกรกฎาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ