endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562
มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไปตั้งแต่ปีนี้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก30,000บาท/คน
ธนาคารประชาชน
รัฐบาลมุ่งเน้น "พัฒนาการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน"
ครม.เห็นชอบยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน 20 ประเทศ เริ่ม 15 พ.ย. 61-13

วาทะนายกรัฐมนตรี

สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)
"รัฐบาลไทยพร้อมจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่ออาเซียนที่เข
เราจะเติบดตไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย  ก่อนหมดสิทธิชวนผู้ประกันตนทำฟันก่อนสิ้นปีนี้
กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560

หน้าหลัก

ข่าว

11/12/2561
           “ปลัดแรงงาน”นำเครือข่าย“ดวงตาแรงงาน”ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมในมิติใหม่ พัฒนาความร่วมมือ ภาครัฐ ประชาชน ป้องกัน ยับยั้ง...
11/12/2561
            รมว.กระทรวงแรงงาน หนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เตรียมจัดงาน "นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง" ปลายปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่   ...
11/12/2561
             วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ...
07/12/2561
           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมรับทราบ...
11/12/2561
                วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ลงพื้นที่...
11/12/2561
                วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
11/12/2561
               วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรม...
11/12/2561
               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมรับฟังการแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา และร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนาย...
11/12/2561
               เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 19.30-23.30 น. สอท. ร่วมกับสมาคมคนไทยในบรูไนฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
29/11/2561
                วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว  กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวไทยในฮ่องกง ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา อาก๊าย...
22/11/2561
                เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์  ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวันลอยกระทง...
19/11/2561
               สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)...

e - Magazine MOL

  • เดือนพฤศจิกายน 2561
  • เดือนตุลาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ