endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ขอฝากถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

หน้าหลัก

ข่าว

18/09/2562
        วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก...
18/09/2562
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เผยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลักการของแผนงาน...
18/09/2562
           วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
17/09/2562
          วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน...
18/09/2562
                 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ...
17/09/2562
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด ประจำปี 2563 ของประเทศญี่ปุ่น ตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป    อ้างอิง https://www...
16/09/2562
  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 สนร.ไทเป ได้ให้การต้อนรับทูตแรงงานฟิลิปปินส์ (Mr.Cesar) และคณะ ที่ประสงค์รับทราบแนวปฏิบัติที่ดีของ สนร.ไทเป...
16/09/2562
  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 สนร.ไทเป นำนายวิวัฒน์ ตังหงส์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะฯ เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย ภายในศูนย์มีเทคโนโลยีต่างๆ และมีการสาธิตอุปกรณ์...
16/09/2562
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะฯ และสนร.ไทเป เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่ทำงานบริษัท Delta Electronic Inc. ในเขตเถาหยวน  

e - Magazine MOL

  • เดือนสิงหาคม 2562
  • เดือนกรกฎาคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019