• รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยการดำเนินงานด้านแรงงานของไทย พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ ILO

  รมว.แรงงาน ปราศรัย'ความมุ่งมั่น'การดำเนินงาน 'ด้านแรงงาน' ของไทย ในเวที ILC 2015

   รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยการดำเนินงานด้านแรงงานของไทย พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ ILO แจง!! ไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กว่า ๑.๖ ล้านคน ระบุตระหนักถึงความสำคัญของการให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ

 • คณะกรรมการค่าจ้างยืนยัน ไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แน่นอน

  ค่าจ้างขั้นต่ำ

  คณะกรรมการค่าจ้างยืนยันไม่ยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทแน่นอน สำหรับปี 59 ยังคงฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเช่นเดิมแต่จะปรับขึ้นมากน้อยอย่างไรในแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรอบด้านจะได้ข้อสรุปตุลาคมนี้

 • รมว.แรงงาน ชี้ ยกมาตรฐานแรงงานไทย สู่ระดับมาตรฐานโลก เชื่อค้ามนุษย์จบสิ้น

   ทางเลือกมีอยู่ทางเดียว คือ เราต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐาน จากวันนี้ไปต้องปรับมาตรฐานแรงงานไทยเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก ต่อไปเมื่อมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานโลกเป็นระดับเดียวกัน

 • ๖๐ ล้านความดีปีมหามงคล '๕๘ ไทย

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พสกนิกรทุกคนและทุกหมู่เหล่า สามารถถวายความจงรักภักดีเป็น "ของขวัญ"  ในปีมงคล โดยการร่วมใจถวายปณิธานความดีแด่ องค์พระประมุขและพระราชธิดาฯ

 • พ่อลูกอ่อนหายข้องใจสิทธิแรงงาน พึ่ง“สมาร์ท จ๊อบ”

  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย “สมาร์ท จ๊อบ” กระทรวงแรงงาน ไขข้องใจพ่อลูกอ่อนแม่ต่างด้าว คนอยากไปนอก หาคนทำงาน เตรียมขยายเพิ่มโคราช เปิดแล้วเมื่อ 12 มีนาคม 2558

 • เรือประมงต้นแบบ ลูกจ้างมีสุข หลุดพ้น เทียร์ 3

  กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตามนโยบาย รมว. แรงงาน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พบ “เรือต้นแบบ” ประมงที่ดี ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง ไร้แรงงานทาส

 • สร้างโอกาส ‘ผู้พิการต้องมีงานทำ’ เปลี่ยนภาระเป็น ‘พลังของสังคม’

  สร้างโอกาส ‘ผู้พิการต้องมีงานทำ’ เปลี่ยนภาระเป็น ‘พลังของสังคม’ ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ย้ำ พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ให้ผู้พิการมีโอกาสทำงาน เป็นพลังของสังคมมากกว่าภาระต่อสังคม

ข่าว

29/06/2558
       พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน เยือนจังหวัดนราธิวาส บัณฑิตแรงงานประทับใจ ช่วยสร้างความมั่นใจ ‘นราฯไม่น่ากลัว’ กระตุ้นเศรษฐกิจให้พื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์จากบัณฑิตแรงงาน...
29/06/2558
             พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีแรงงาน 'มองอนาคต' ย้ำ ข้อมูลแรงงานระดับพื้นที่สำคัญ ตอบโจทย์แก้ปัญหาแรงงานเชิงพื้นที่ มอบนโยบาย ขรก. ๕ จชต.'ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชีวิต'...
25/06/2558
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน มุ่งมั่น “ลดเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่าง คนไทยมีงานที่ดีทำ มีรายได้สูง” ย้ำให้ ขรก. ไม่ตั้งรับ ต้องยื่นมือออกไปทำงานเชิงรุก  ...
24/06/2558
            ก.แรงงาน เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ “กฎหมายแรงงาน” ที่ถูกต้องในรูปแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมการทำงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี...
23/06/2558
ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประเภทจ้างเหมาบริการ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน   รับสมัครในวันพุธ  ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย  ...
29/06/2558
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางอำนวย คมแก้ว แรงงานจังหวัดนครนายก ได้ประสานสถานประกอบการ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน...
29/06/2558
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2558...
29/06/2558
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นางนภสร ทุ่งสุกใส แรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเสื้อเย็บมือ) ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ...
26/06/2558
          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ตม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้จัดประชุม...
26/06/2558
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป ได้ร่วมงานประชุมสามัญประจำปีสมาคมคนไทยในไต้หวัน ครั้งที่ 1/2558 ณ ร้านอาหาร Thai Made กรุงไทเป โดยการประชุมในครั้งนี้...
23/06/2558
   นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว - รายงานตัวและรับนโยบายจากเอกอัครราชทูต และร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตในโอกาสรับพระราชทานพระราชสาส์นตราตั้ง...
22/06/2558
     ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 43 /2558 แรงงานต่างด้าวในเยอรมนีส่งเงินกลับประเทศถึง 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ    รายงานจากกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) ระบุว่าในปี...
17/06/2558
    ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับทีมประเทศไทยจัดโครงการแรงงานศีล 5 ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ วัดป่าโพธิธรรม และวัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน โดยมีพระไพศาล วิสาโล บรรยายธรรมในหัวข้อ “ศีล...
19/06/2558
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในระหว่างเดินทางไปราชการที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/ryt9/2183711
16/06/2558
 นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในที่ประชุม Labour Market Situations and Migration Policy Frameworks among ASEAN Member States (สถานการณ์ตลาดแรงงานในอาเซียนกับนโยบายการเคลื่อนย้ายของแรงงาน) ว่า อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9....

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤษภาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานอยู่ในภาวะปกติ มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 10,066,532 คน (ขยายตัว 2.81% เทียบเดือนเมษายน 2558)การว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 118,397 คน (ขยายตัว 12.44% เทียบเดือนเมษายน 2558) การเลิกจ้างจากตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 5,781 คน มีอัตราชะลอตัว (YoY) อยู่ที่ -9.60 % ซึ่งเป็นการชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.55 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.27 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 37.57 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 3.48 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย

 

เดินหน้าประเทศไทย Smart Job Center

Posted by Ministry of Labour, Kingdom of Thailand on 29 มิถุนายน 2015