นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา  สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

24/07/2559
            นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
22/07/2559
          ก.แรงงาน ระดมความเห็นทุกภาคส่วน จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ‘ปลัดแรงงาน’ เผย อนาคตแนวโน้มการจ้างงานเปลี่ยน คาดภายในปี 2564 ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ก.แรงงาน...
22/07/2559
         ก.แรงงาน รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน พัฒนากำลังแรงงานของประเทศ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดรับประเทศไทย 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน          วันนี้ (22 ก.ค.59) นายธีรพล...
22/07/2559
            นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดพัฒนาอาชีพคนพิการ โดยใช้กลไก “...
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
14/07/2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางสาวกันยา ศรีขาว  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2559  เพื่อร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครราชสีมา  นำโดยนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน...
13/07/2559
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงการสาน - สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมนัดพบแรงงาน  สาธิตการประกอบอาชีพทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น อาชีพปักริบบิ้น อาชีพกรอบรูปโมเสค...
13/07/2559
เมื่อวันนี้ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) ร่วมซ้อมการนำเสนอการประกวดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ To be number one ระดับประเทศ ปี 2559 (จังหวัด กลุ่มต้นแบบสู่ระดับยอดเพชรปีที่ 3) ...
13/07/2559
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน จังหวัดขอนแก่นพร้อมนายอำเภอเขาสวนกวาง ได้ลงพื้นที่โครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจฐานการรากตามแนวทางประชารัฐ โดยประชาชน เพื่อประชาชน ปี 2559 ณ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...
13/07/2559
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 12   การดำเนินการเพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม (The Inclusion Initiative)           สหพันธ์ฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554...
13/07/2559
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 11  การฟื้นฟูและบูรณาการผู้พิการ          ในสหพันธ์ฯ ผู้พิการหรือเสี่ยงที่จะเป็นผู้พิการซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม ต่างมีสิทธิที่จะได้รับการฟื้นฟู...
12/07/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) นางจารุณี นครศรี ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง) ประจำปีการศึกษา 2559...
05/07/2559
เมื่อวันทึ่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล ขุนเมือง) ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสวรรค์ กุลชนก) และผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายทศพล...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤษภาคม 2559

การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,347,954 คน มีอัตราการขยายตัว 2.80% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี ผู้ประกันตน จำนวน 10,066,532 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มข้ึนถึง 281,422 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 4.53 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.77 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 36.81 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.02 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลงานกระทรวงแรงงาน (ต.ค. 58 - มิ.ย. 59)

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์