บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
 

 

 
  ข่าวเด่นกระทรวงแรงงาน
 
 
 

          

               ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ แถลงผลงาน 6 เดือน แบ่งงาน 6 กลุ่ม ชูผลสำเร็จบรรจุงานคนไทยกว่า 2 แสนคน เดินหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ 25 ล้านคน ผู้พิการ 1.6 ล้านคน คนพื้นที่สูง 20 จังหวัดได้มีงานทำ บริหารต่างด้าวสู่การตรวจสัญชาติ ย้ำหลักคิดต่างด้าวเป็นสิ่งจำเป็น ให้พอเพียงกับธุรกิจ พอเหมาะกับความมั่นคง พอดีกับวิถีชีวิตคนไทย คุ้มครองแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว พบนายจ้าง ลูกจ้าง ยุติข้อพิพาทในโรงงานก่อนขึ้นศาล  เผยบริหารกองทุนประกันสังคม 1.5 ล้านล้านบาทให้โปร่งใส (งานท้าทาย) เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เตรียมคลอด พ.ร.บ.ประกันสังคม ออก กม.ลูก 17 ฉ. ให้แล้วเสร็จ 120 วัน ด้านแก้ค้ามนุษย์ ชี้ทำงาน 3 ส่วน นำนโยบาย ออกกฎหมาย สู่การปฏิบัติ บูรณาการร่วมแก้ทำประมงผิด กม. พร้อมออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับอาเซียน นำสู่มาตรฐานสากล

 

22/04/2558
 
     
  ข่าวประกาศ  
 
 
New ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ และตัดข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต "New Center" ยกเว้นรอยเตอร์
24/04/2558
New ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 23 รายการ
23/04/2558
New รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (กรุงอาบูดาบี)
22/04/2558
New ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
22/04/2558
New ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร‏
01/04/2558
New ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
01/04/2558
Syndicate content
 
     
Back to top