• ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเต้นแอโรบิก ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เพิ่มพลังในการทำงาน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบอุปกรณ์ฝึกอบรมจากภาคเอกชน บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเครื่องมือการฝึกอบรมหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานคุณภาพรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน  

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ 

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยเรื่องแรงงาน 

 • พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2562  ณ ห้องประชุมเทียนอัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอ เชิญชวนพี่น้องแรงงาน นายจ้าง องค์กรภาคี และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันที่ 11 เมษายนนี้ ณ กระทรวงแรงงาน พบกับการเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ฯ จำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก และลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในทุกมิติด้านแรงงาน  

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสกู๊ปการจ้างงานผู้สูงอายุ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมเยี่ยมชมการฝึกการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 • นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 

   endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

22/03/2562
            วันที่ 22 มี.ค. 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายมโนชญ์...
22/03/2562
            วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการแรงงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
22/03/2562
           รมว.แรงงาน พบปะยุวแรงงานที่เดอะมอลล์โคราช ปลื้มใจ นักเรียน นักศึกษา ขยันทำงาน หารายได้ช่วงปิดเทอมตามโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยแรงงานอย่างมีคุณภาพ...
22/03/2562
              รมว.แรงงาน มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ (อิสราเอล) มุ่งเสริมสร้างทักษะความรู้...
12/03/2562
               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้  เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" เพื่อส่งเสริม...
22/03/2562
เมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2562 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจและติดตาม...
22/03/2562
วันนี้ 22 มีนาคม 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายชูเกียรติ สารดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมปฐมนิเทศแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" ณ เทศบาลตำบลเด่นชัย ซึ่งโครงการฯ...
22/03/2562
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : 09.15 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ แบบบูรณาการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ...
20/03/2562
               สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ Regel Oriental Hotel และบริการจุดนัดพบ อสรต. ณ สวนสาธารณะ Tuk Ku Ling Road Rest Garden เขต เกาลูนซิตี้  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม...
18/03/2562
              วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในประเทศสิงคโปร์มาประกอบพิธีสงฆ์  สมาทานศีล 5...
28/02/2562
                วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ  ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี...
28/02/2562
               วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมโครงการปฐมนิเทศ และเรียน มสธ. อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว...

e - Magazine MOL

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • เดือนมกราคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019