นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ข่าว

21/02/2560
          นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบาย เซฟตี้ไทยแลนด์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง...
20/02/2560
          วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เข้าพบ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน...
20/02/2560
           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.อ.ศิริชัย...
17/02/2560
ก.แรงงาน เสวนา "เปิดใจ...การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย" ครั้งที่ 2/2560 เร่งรัดกรมการจัดหางานดำเนินการยกร่างกฎหมายและจัดหางานให้ผู้เสียหายและพยานจากการค้ามนุษย์           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน...
21/02/2560
วันที่ 20 ก.พ.2560 เวลา 11.00 น. น.ส.กานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบภาคบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ...
21/02/2560
วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ...
21/02/2560
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.45 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 2 แห่ง...
21/02/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2560 นางอำนวย คมแก้ว แรงงานจังหวัดนครนายก ได้ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมล่องแก่งผจญภัย และการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ มหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลก ประจำปี...
21/02/2560
ตามที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปประชุมระดับรัฐมนตรี และในระดับอธิบดี ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดย รมว.แรงงาน...
15/02/2560
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดให้มีการสาธิตการประกอบอาหารไทย...
15/02/2560
อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2560   ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามที่มีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายได้ให้แก่รัฐ...
09/02/2560
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  สนร.ญี่ปุ่นโดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมประเทศไทย นำโดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมงานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 130...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ธันวาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,511,821 คน มีอัตราการขยายตัว 1.16% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,391,761 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมกราคม 2560 
ผู้ว่างงานจํานวน 4.47 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.97 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.25 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.74 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์