endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มีมาตรการรับคำร้องและบังคับช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าว
แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวัง!! ถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

หน้าหลัก

ข่าว

15/01/2562
             วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒...
15/01/2562
             เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่บริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด จังหวัดลำปาง...
14/01/2562
          รมว.แรงงาน ขึ้นเหนือ ลุยฝึกอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 3A เสริมสร้างความร่วมมือเร่งผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ (Super Worker) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน Download Images...
14/01/2562
          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
15/01/2562
                วันที่ 15 มกราคม 2562 นายนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างชุมชนจังหวัดสตูล เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ...
15/01/2562
                วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น. นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน...
15/01/2562
                เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจบูรณาการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
15/01/2562
                วันนี้ 15 มกราคม 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ (ฝ่ายเลขานุการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ณ...
11/01/2562
                ปัจจุบันแรงงานไทยนิยมเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ ปีที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย)...
09/01/2562
               วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 11.00-16.00 น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญชึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ      วัดเมฆธรรมวนาราม เขต ต่ายโปว ฮ่องกง...
09/01/2562
                วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 วัดพุทธารามฮ่องกง โดยพระศรีสิทธิวิเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธารามฮ่องกง ได้แจ้งย้ายสถานที่ที่ตั้งวัดแห่งใหม่ และมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี...
25/12/2561
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดของบริษัท BEA Therapy Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Bandar Mahkota Cheras, 43200 Cheras 9...

e - Magazine MOL

  • เดือนธันวาคม 2561
  • เดือนพฤศจิกายน 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ