• รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง

  “Safety Thailand ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย”

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน และนายเสข วรรณเมธี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันเปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลมีเดียกล่าวถึงข้อเรียกร้องของ NGO 5 ข้อและข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆด้านแรงงาน โดยนำเสนอว่าเป็นข้อเรียกร้องของทางการเมียนมา ขอเรียนว่าข้อเรียกร้องต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นไม่เป็นข้อเรียกร้องของทางการเมียนมาแต่ประการใด 

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นาง ออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงาน 2 ฉบับ ระหว่าง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นาย เต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เมียนมา

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  ก.แรงงาน ประชุมร่วมหลายภาคส่วน ทบทวนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 ปี 59-64 ให้เกิดความชัดเจน แก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิประโยชน์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล

 • ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน (http://ccpl.mol.go.th) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานในภาคประมงทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน

นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

30/06/2559
            30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมวิชาการไทย-ลาว (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส) ครั้งที่ 2 ร่วมกับ Mr. Khamkhane Phimsavanh...
30/06/2559
            ก.แรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 หวังสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านกลไก ‘ประชารัฐ’ ภายใต้แนวคิด “...
30/06/2559
            กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ตระหนัก พร้อมสร้างความเข้าใจการใช้แรงงงานหญิงมีครรภ์ แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี...
30/06/2559
            วันพุธที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการเสวนา "เปิดใจ......
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
30/06/2559
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางสาวกันยา ศรีขาว แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE...
30/06/2559
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 โดยมีนายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...
30/06/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”...
30/06/2559
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 10   การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ผู้ประกันตน หากเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างงานหรือฝึกอบรมก็จะได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะมีเงินได้เท่าใด...
29/06/2559
  ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เมือง Mannheim               เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน...
29/06/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดอบรมในหัวข้อ “อาหารไทยไฉไลในต่างแดน” ณ เมือง Mannheim               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559...
29/06/2559
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรประกอบอาหารไทยรุ่นที่ 3 ในเมื่อวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2559 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤษภาคม 2559

การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,347,954 คน มีอัตราการขยายตัว 2.80% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี ผู้ประกันตน จำนวน 10,066,532 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มข้ึนถึง 281,422 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤษภาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 4.53 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.77 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 36.81 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.02 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายการสถานีแรงงาน: “Safety Thailand ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย”

 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์