endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

MRT เปิดรับขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จับตา 9 อุตสาหกรรม สร้างสรรค์มาแรงปี 61
ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่นอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567

วาทะนายกรัฐมนตรี

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

1 กรกฏาคมนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้

หน้าหลัก

ข่าว

18/06/2561
            รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ย้ำ การเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้องจะได้รับ ค่าจ้าง และสวัสดิการตามกฎหมาย             ...
18/06/2561
             รมว.แรงงาน เน้นย้ำ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย รัฐบาลเร่งคืนสิทธิผู้ประกันตนตาม ม.39 พร้อมเพิ่มความคุ้มครองแรงงานนอกระบบตาม ม.40 สร้างโอกาส ความเสมอภาคเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ...
18/06/2561
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ร่วมดำเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานกัมพูชาส่วนที่เหลือ เสร็จทันในภายสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑...
18/06/2561
             รมต.“อดุลย์”เผย กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีว่างงานเร่งด่วน ตั้งเป้า 100,000 คน มีงานทำใน 3 เดือน ตั้งศูนย์ OSS ทั้งในภูมิภาคและส่วนกลางบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน...
14/06/2561
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น" วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเอกสารแนบ โดยส่ง ...
18/06/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานปิดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ...
18/06/2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561  นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ไปเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรช่างทาสี ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ...
18/06/2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ หลักสูตร การทำกระเป๋าด้นมือและพวงกุญแจเพื่อจำหน่าย (ผู้สูงอายุ) ในพื้นที่ ...
18/06/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ...
18/06/2561
 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอแจ้งความคืบหน้าเหตุแผ่นดินที่คันไซ ดังนี้  เมื่อเวลา 10.00 น. สนง.อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ได้แถลงปรับความแรงของขนาดแผ่นดินไหว ณ ศูนย์กลาง (ตอนเหนือของ จ. โอซากา) จากแมกนิจูด 5.9 เป็น 6.1 และประกาศเตือนว่า...
18/06/2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เจ้าหน้าที่องค์กรผู้ส่งและองค์ผู้รับ เพื่อหารือการขยายตลาดแรงงานแก่ผู้ฝึกงานไทยในสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์...
14/06/2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทย จำนวน 8 ราย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักภายในบริเวณบริษัทของนายจ้างชื่อ SWEE Sdn...
13/06/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ 150 คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice...

e - Magazine MOL

  • เดือนพฤษภาคม 2561
  • เดือนเมษายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ