ข่าว

31/08/2558
            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง “การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว” ย้ำ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ชื่นชมนายจ้างและมอบใบประกาศเกียรติบัตรที่จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย...
31/08/2558
           'รัฐมนตรีแรงงาน' ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบนโยบาย หนุนกลไกฝึกทักษะฝีมือทุกมิติ สร้างมาตรฐานสากลด้านอาชีพ สร้างแรงงานมีคุณภาพให้แข่งขันระดับสากลได้ พร้อมตรวจเยี่ยมกรมการจัดหางาน...
31/08/2558
             รองนายกฯ ย้ำ!! พัฒนาฝีมือต้อง ‘ตอบโจทย์’ ทิศทางประเทศ มุ่งเน้นรายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นดาวเด่นรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ...
28/08/2558
          ก.แรงงาน ของไทย เป็นเจ้าภาพประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรี กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (CLMTV) วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กระชับความสัมพันธ์ ร่วมมือวิชาการด้านแรงงาน...
31/08/2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดเชียงราย ขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...
31/08/2558
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิชัย คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเสวนาในหัวข้อความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
31/08/2558
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา จังหวัดเชียงราย  พื้นที่สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย...
28/08/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ...
27/08/2558
    ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกับสถาบัน Louis Cosmetics Academy  ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างทำเล็บด้านสุขภาพ รวม 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน...
27/08/2558
การไปทำงานในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันสำหรับคนไทยหลายๆ คน เพราะคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่สูงและสามารถส่งเงินกลับให้กับครอบครัวได้ มาเลเซียก็เป็นจุดหมายหนึ่งของหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม ในการไปทำงานที่มาเลเซีย ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ...
26/08/2558
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการขยายการจ้างแรงงานไทยและส่งเสริมการจ้างแรงงานภาคก่อสร้างกับนายแบค ซึ่ง ฮัน นายจ้างบริษัทSamho Development Co., Ltd. และนายยัง จอง ซู...
24/08/2558
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom...
24/08/2558
 "รองปลัดแรงงาน" ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบบนคาบสมุทรเกาหลี ฝ่ายแรงงานฯ ประสานงานกับสำนักบริการพัฒนาบุคลากรของเกาหลี เผย แรงงานไทย 51 คน ที่ทำงานอยู่ในเมืองยอนชอนปลอดภัยดี ย้ำสถานการณ์ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องอพยพ...
24/08/2558
"รองปลัดแรงงาน" เผยได้รับข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ 6 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และผู้ประกันที่เสียชีวิต 5 ราย กรณีเสียชีวิตทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทำศพ 40,...
24/08/2558
 ดีเดย์กระทรวงแรงงาน พร้อมเปิด "ศูนย์วิจัย Labour Poll" 28 สิงหาคมนี้ เพื่อให้เสียงของประชาชนสะท้อนสถานการณ์ปัญหาด้านแรงงานและการทำงานของกระทรวงฯ สู่การนำไปกำหนดนโยบายและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
24/08/2558
"รองปลัดแรงงาน" เผย รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยโดยเร็ว กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง...

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กรกฎาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบ ประกันสังคม มีผู้ประกันตน จํานวน 10,176,391 คน มีอัตราการขยายตัว 2.89% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.66%(YoY) สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม … รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.85 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.62 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 38.10 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 1.33 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย:เปลี่ยนความสิ้นหวังของแรงงานเป็นพลังชีวิต