endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

24/01/2562
         รมว.แรงงาน สั่งเข้ม กสร.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดนายจ้างตามกฎหมาย กำชับ สปส.ดูแลสิทธิประโยชน์แก่ทายาทกรณีลูกจ้างเสียชีวิตและคุ้มครองผู้บาดเจ็บตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน         เมื่อวันที่ 24 มกราคม...
23/01/2562
          รมว.แรงงาน มอบนโยบายการตรวจราชการปี 2562 แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจกรม ย้ำ นำกรอบแนวทางการตรวจไปขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เร่งรัดการปฏิบัติงานในพื้นที่ ยึดประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด...
22/01/2562
             วันที่ 22 มกราคม 2562 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองรักษาการณ์ตำรวจทำเนียบรัฐบาล...
22/01/2562
          วันนี้ (22 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดประชุม ASEAN Committee on the Implemantation of the ASEAN...
21/01/2562
ตำแหน่ง 1. ช่างเชื่อม จำนวน 25 อัตรา  2. ช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติ  1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-45 ปี 2. ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. สายตาดีไม่บอดสี 5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม 6....
18/01/2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ว่างงานและยังไม่ได้ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  **เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ) **...
16/01/2562
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI  
16/01/2562
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”   โดย Florian Tschakert, CISSP, CISA Manager Information Protection in Corporate Safety & Security at Lufthansa Group, Frankfurt,...
24/01/2562
                ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี...
24/01/2562
                วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา  และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา...
21/01/2562
                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ณ Brunei river cruise โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม 40 คน ทั้งนี้...
21/01/2562
               สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Acre Works Sdn Bhd เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา  แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)...
18/01/2562
       วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) โดยนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมโครงการกงสุลสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต       ...
18/01/2562
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เดินทางไปพบ Puan Salina Ahmad ผู้อำนวยการ บริษัท Acre Works...

e - Magazine MOL

  • เดือนธันวาคม 2561
  • เดือนพฤศจิกายน 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

      เว็บไซต์กลางอาเวียน