น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ให้นายจ้างนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามบันทึกข้อตกลง

  • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน ณ เวทีด้านหน้าอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 
     
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนำกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน มอบความสุข ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชนของชาติ

  • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกเตรียมเข้าทำงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ รองรับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

  • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลบริษัทบริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง ๑๙๙๘ จำกัด ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการขนส่งโลจิสติกส์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการเเละลูกจ้าง พร้อมเยี่ยมชมกิจการเเละให้กำลังใจลูกจ้างในบริษัทฯ ซึ่งมีคนจากพื้นที่สูงเข้ามาทำงานจำนวนกว่า ๑๐๐ คน 

นโยบายรัฐบาล

กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
Gov
mol
2558
echoenglish
20

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ปี 60 นโยบาย ยุติเด็จขาด zero tolerance
ปี 60 ผู้บริหารจะต้องไม่หยุดนิ่ง
ปี 60 สิ่งที่ถือเป็นนโยบายสำคัญ คือ จนท
ปี 60 ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จะตรวจตราเร่งรัด การปฎิบัติงานและประเมิณผล
ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 11102559
หลักการปฎิบัติกิจให้บรรลุเป้าหมาย 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ผลงานรอบ2ปี 11102559
ผลงาน2ปี-2 11102559
แรงงานพูดอังกฤให้ได้ 11102559
จ้างคนพิการเพิ่ม 11102559
การขับเคลื่อนประเทศ4.0 11102559
บริการหางานให้ผู้สูงอายุ11102559
เร่งแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา  สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
10may
PRDSD
mol
mol
mol
safety
1may
1may
mol
4m
3lv
ccpl
mol
19
mol
mol
1315
mol
mol
EJF
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
mol4
mol
Corruption
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
EU
mol
3day
59
290259
mol
Smarttraining
mol
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
90
AEC
mol
mol
issue
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
mol
mol
mol
mol
mol
4p
Partnership
yunglay
Happy
3335
sso
sso
strategy
น่าน
ปฏิรูปประกันสังคม
pracha
6s
90228
civilstate
productivity
S4817028
seaman
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559

ข่าว

16/01/2560
           วันนี้ (16 ม.ค.60) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงว่าที่ประชุมกระทรวงเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ซึ่ง พลเอก...
16/01/2560
รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ให้นายจ้างนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามบันทึกข้อตกลง   Download Images...
14/01/2560
           วันนี้ (14 ม.ค.60) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน ณ เวทีด้านหน้าอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart...
14/01/2560
            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี...
16/01/2560
วันที่  13 มกราคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ“โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน” ท่านแรงงานจังหวัด (...
16/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือร้อนด้านอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ 2560  หลักสูตร " เย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" ณ ต....
16/01/2560
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดโครงการรวมพลังแห่งความภัคดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
10/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมอาสาสมัครแรงงาน ในต่างประเทศและเครือข่าย ภายใต้โครงการเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหลอกซินถ่อง (Lok Sin Tong ) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง...
10/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ผ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม ฮ่องกง โดยมีนางสาวมารินี สุวรรณโมลี รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน มีกิจกรรมประกอบด้วย...
04/01/2560
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ Mr. Raymond HO   Wing – Keung และคณะจากหน่วยงาน Equal Opportunities Commission...
04/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2559  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วันแรงงานย้ายถิ่นสากล และการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง ณ...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน พฤศจิกายน 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,477,172 คน มีอัตราการขยายตัว 1.10% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,363,495 คน …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.78 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.11 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.66 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 7.4 หมื่นคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลงานกระทรวงแรงงาน 2 ปี 6 เดือน

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์