endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ย้ำ!! ไม่มีนโยบายการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว

หน้าหลัก

ข่าว

22/02/2562
           วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “...
22/02/2562
            วันนี้ (๒๒ ก.พ. ๖๒) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการปรับแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (Action Plan) ในส่วนของนโยบายเร่งด่วน ๑๓ ข้อ...
22/02/2562
            วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒...
21/02/2562
            ก.แรงงาน ร่วมกับ IOM ประชุมหารือส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานผ่านระบบข้อมูลกลางสำหรับแรงงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคอาเซียน             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562...
22/02/2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร...
22/02/2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา...
22/02/2562
                วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสลาลีย์  ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลำพูน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน...
22/02/2562
                วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)...
22/02/2562
                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่บริษัท Kang Comfort Zone Relaxing...
18/02/2562
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานได้มากช่วยคณะทำงานฝ่ายกงสุล ณ...
18/02/2562
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย และอบรมอาสาสมัครแรงงานรุ่นที่ 15 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมี...

e - Magazine MOL

  • เดือนมกราคม 2562
  • เดือนธันวาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019