endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย
ธกส.เตรียมเปิดโครงการ "บ้านล้านหลัง" สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้

วาทะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลืองนาปี ปีการผลิต 2
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรและผู้ยากจน
สายด่วน "ศูนย์ดำรงธรรม"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

หน้าหลัก

ข่าว

26/09/2561
                 รมว.แรงงาน เดินทางไปราชการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี พบปะเอกอัครราชทูต มอบประกาศเกียรติคุณ อสร.ดีเด่น และมอบนโนบายฝ่ายแรงงาน ณ กรุงโซล   Download Images...
25/09/2561
            วันนี้ (25 ก.ย. 61) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามแสดงความเสียใจแก่ นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ได้ถึงแก่อสัญกรรม...
25/09/2561
            รมว.แรงงาน ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์กรณีเกิดสงครามระหว่างอิสราเอล เลบานอน และซีเรีย กำชับ ฝ่ายแรงงานฯ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทย ชี้แจงแผนการอพยพไปยังจุดปลอดภัย...
25/09/2561
           พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในโอกาสศึกษาดูงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ณ ห้องประชุม ศ.นิคม...
06/09/2561
                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์...
26/09/2561
                 เมื่อเวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานเสวนา Morning Talk เรื่อง "การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ...
26/09/2561
                วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ และมอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...
26/09/2561
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยนางสาวรัตนา ทองกลับ...
26/09/2561
                 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ...
24/09/2561
                วันที่ 17 - 20 กันยายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)...
21/09/2561
                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้                 1. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61...
21/09/2561
              สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊าระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561...
17/09/2561
                เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำโดย พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน...

e - Magazine MOL

  • เดือนกันยายน 2561
  • เดือนสิงหาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ