ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

17/11/2562
            วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน...
16/11/2562
          วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔...
16/11/2562
       เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน และสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ณ...
15/11/2562
              วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรวงแรงงาน และ นายธวัช เบญจาทิกุล...
03/11/2562
          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ย่านต่างๆ ดังนี้ 1. Admiralty 2. Wong Tai Sin 3. Mong Kok 4. Tsuen Wan 5...
15/11/2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา...
15/11/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ...
15/11/2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อบูรณาการภารกิจด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (การประชุม อสร....
15/11/2562
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานว่าในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 เวลาตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป อาจมีการชุมนุมประท้วงด้วยการขัดขวางเส้นทางจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถราง และรถไฟใต้ดิน MTR) ทั่วเกาะฮ่องกง...
02/11/2562
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึก Gloden Mild Complex สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี...
31/10/2562
                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Homestay Lodge โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต และนางสาวกมลวรรณ บุญยืน...
30/10/2562
                เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สนร.เกาสง ไต้หวัน ได้ต้อนรับและหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัท Chia Her Industrial Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ ใช้บริการแรงงานไทยมา 20 กว่าปี ตั้งอยู่จังหวัดไถหนาน...

e - Magazine MOL

  • เดือนตุลาคม 2562
  • เดือนกันยายน 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019