endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มีมาตรการรับคำร้องและบังคับช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าว
แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวัง!! ถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

หน้าหลัก

ข่าว

17/01/2562
          ก.แรงงาน เปิดศูนย์บริหารแรงงาน แบบครบวงจร เตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพแรงงานขานรับ EEC ดันไทยทะยานเข้ายุค 4.0   Download Images             เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ...
17/01/2562
            วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมภายใต้โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม :...
16/01/2562
          รมว.แรงงาน เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนทุกคนมีหลักประกันถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี   Download Images      ...
16/01/2562
             วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ครั้งที่ 1/2562 ณ...
16/01/2562
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI  
16/01/2562
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”   โดย Florian Tschakert, CISSP, CISA Manager Information Protection in Corporate Safety & Security at Lufthansa Group, Frankfurt,...
17/01/2562
               เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ  จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ...
17/01/2562
             วันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 13.00 น. นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่จังหวัด TO BE NUMBER...
17/01/2562
                วันที่ 16 มกราคม 256 เวลา 19.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย...
11/01/2562
                ปัจจุบันแรงงานไทยนิยมเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ ปีที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย)...
09/01/2562
               วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 11.00-16.00 น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญชึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ      วัดเมฆธรรมวนาราม เขต ต่ายโปว ฮ่องกง...
09/01/2562
                วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 วัดพุทธารามฮ่องกง โดยพระศรีสิทธิวิเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธารามฮ่องกง ได้แจ้งย้ายสถานที่ที่ตั้งวัดแห่งใหม่ และมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี...
25/12/2561
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดของบริษัท BEA Therapy Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Bandar Mahkota Cheras, 43200 Cheras 9...

e - Magazine MOL

  • เดือนธันวาคม 2561
  • เดือนพฤศจิกายน 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

      เว็บไซต์กลางอาเวียน