endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลมุ่งเน้น "พัฒนาการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน"
ครม.เห็นชอบยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน 20 ประเทศ เริ่ม 15 พ.ย. 61-13
สปสช. และ สปส. ขยาย "สิทธิประโยชน์" 8 รายการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วาทะนายกรัฐมนตรี

"รัฐบาลไทยพร้อมจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่ออาเซียนที่เข
เราจะเติบดตไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนไทยตลอด

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย  ก่อนหมดสิทธิชวนผู้ประกันตนทำฟันก่อนสิ้นปีนี้
กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง

หน้าหลัก

ข่าว

21/11/2561
            กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ BOI และตรวจคนเข้าเมือง เตรียมขยายการให้บริการยื่นคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit...
20/11/2561
          วันนี้ (20 พ.ย. 61) เวลา 10.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก...
20/11/2561
            วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑...
19/11/2561
              รมว.แรงงาน เปิดการประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง “ทักษะอาชีพและอนาคตของงาน : กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก...
21/11/2561
               วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา พบปะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชน "...
21/11/2561
               20 พ.ย. 2561 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
21/11/2561
               สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดกิจกรรมนิเทศงานบัณฑิตในพื้นที่อำเภอต่างๆ...
21/11/2561
               วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุม อสร. และเครือข่ายด้านแรงงาน...
19/11/2561
               สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)...
15/11/2561
                วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายภาโณตม์ ปรีชาญานุต เลขานุการเอก (กงสุล) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน...
14/11/2561
               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบ...

e - Magazine MOL

  • เดือนตุลาคม 2561
  • เดือนกันยายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ