• พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ บุกทำเนียบรัฐบาล เข้าพบนายกรัฐมนตรี ปลื้มใจ ภาคเอกชน ประชาสังคม ขานรับนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าปี 62 ผู้สูงอายุมีงานทำ 1 แสนคน มีทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย 

 • พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน ๙ รูป

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดะชิมะ (Mr.Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือด้านการขยายตลาดแรงงานไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 • นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะยุวแรงงานที่เดอะมอลล์โคราช ปลื้มใจ นักเรียน นักศึกษา ขยันทำงาน หารายได้ช่วงปิดเทอมตามโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยแรงงานอย่างมีคุณภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างศักยภาพแรงงาน ต่อยอดประกอบอาชีพ นำมาพัฒนาประเทศ

 • พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ (อิสราเอล) มุ่งเสริมสร้างทักษะความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานในอิสราเอล เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานพร้อมคุ้มครองดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายอย่างรอบด้าน

 • นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปัตตานี

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

   endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

26/03/2562
             วันนี้ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน...
26/03/2562
             เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
26/03/2562
          รมว.แรงงาน นำนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ บุกทำเนียบรัฐบาล เข้าพบนายกรัฐมนตรี ปลื้มใจ ภาคเอกชน ประชาสังคม ขานรับนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าปี 62...
12/03/2562
               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้  เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" เพื่อส่งเสริม...
26/03/2562
การประชุมผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นาย กฤตวงศ์วิมาน) รอบที่ 2
26/03/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 12 หลักสูตรศิลปะงานใบตอง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน...
26/03/2562
วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2562-2564 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยเสวนาทิศทางการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต...
26/03/2562
วันที 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้กฎหมายแรงงาน...
20/03/2562
               สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ Regel Oriental Hotel และบริการจุดนัดพบ อสรต. ณ สวนสาธารณะ Tuk Ku Ling Road Rest Garden เขต เกาลูนซิตี้  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม...
18/03/2562
              วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในประเทศสิงคโปร์มาประกอบพิธีสงฆ์  สมาทานศีล 5...
28/02/2562
                วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ  ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี...
28/02/2562
               วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมโครงการปฐมนิเทศ และเรียน มสธ. อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว...

e - Magazine MOL

 • เดือนมีนาคม 2562
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019