endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (s -
จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะ มาตรา 40
สร้างธุรกิจ ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐออนไลน์
การเสริมศักยภาพสหกรณ์ในด้านธุรกิจรวบรวมผลไม้
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว หรือจำนำยุ้งฉาง

วาทะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเยือน "ศรีลังกา" ยกระดับ เศรษฐกิจไทย
เหนื่อยก็พักไม่อยากให้เครียด
"บิ๊กตู่"เชิญชวนนักลงทุนชาวฝรั่งเศส
สภานายจ้างฝรั่งเศส "ย้ำความสัมพันธ์อันดี"กับไทย
"นายก"ชู ไทย-ฝรั่งเศสมีมูลค่าการค้ารวม "4,400 ล้านยูโร" ทั้งด้านธุรกิจ-อุตสาหกรร

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

เลือกงานที่ชอบสมัครงานที่ใช่ด้วย LINE JOBS
คนต่างด้าวทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้อนุญาตฝ่าฝืนมีโทษ
ปลดล็อค 12 อาชีีพ แรงงานต่างด้าว
28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าว  ห้ามทำ
ค่าตอบแทนในการทำงาน

หน้าหลัก

ข่าว

18/07/2561
          วันนี้ (18 ก.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2561...
18/07/2561
            รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Pier Antonio Panzeri ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน และคณะสมาชิกสภายุโรป เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เผย...
17/07/2561
           รมว.แรงงาน เผย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค.61 ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 816 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดำเนินคดีกับนายจ้าง 156 ราย...
17/07/2561
           นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน...
18/07/2561
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมฝึกทักษะฝีมืออาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการย้อมไหม และมัดหมี่ ระหว่างวันที่ ๑๗...
18/07/2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ....
18/07/2561
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมฝึกทักษะฝีมืออาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการแปรรูปอาหารและ การถนอมอาหาร ระหว่างวันที่...
16/07/2561
สนร.ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง “การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ไทย) ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว...
16/07/2561
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ ร้าน Banyan Tree Spa ณ โรงแรม Marina Bay Sand ซึ่งประกอบกิจการด้านการนวดสปา โดยมีพนักงานเป็นคนไทยประมาณ 16 คน จากการเยี่ยมตรวจ...
11/07/2561
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรม ”อาสาสมัครแรงงานเดินเพื่อสุขภาพ” โดยกิจกรรมเป็นการเดินจากสถานเอกอัครราชทูตไทยไปสวนสาธารณะ Botanic Garden ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประมาณ 80 คน...
09/07/2561
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 คณะแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย โดยมีทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน โดยนางนภวรรณ...

e - Magazine MOL

  • เดือนมิถุนายน 2561
  • เดือนพฤษภาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ