endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

23/04/2562
          วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ช่อง 7 เอชดี...
23/04/2562
             รมว.แรงงาน เผย ภาพรวมผลการดำเนินการกิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ประจำปี 2562 พบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเดินทางไปร่วมประเพณีสงกรานต์ที่ประเทศต้นทางและกลับเข้ามากว่า 3.3 แสนคน...
23/04/2562
            วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน...
22/04/2562
               วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน...
12/03/2562
               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้  เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" เพื่อส่งเสริม...
23/04/2562
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีดำเนินจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนเมษายน...
23/04/2562
  วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
23/04/2562
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงานจัดทำองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (KM Team) ครั้งที่ 3 เรื่อง “...
23/04/2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน...
23/04/2562
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมที่วัดไทย/กลุ่ม/สมาคม/องค์กรของคนไทย และคนฮ่องกงได้จัดขึ้น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการและหน่วยงานของไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนี้ วันที่  12 เมษายน 2562  เวลา 13.30...
23/04/2562
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) นำโดย นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข...
11/04/2562
               วันที่ 2-7 เมษายน 2562 ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยอธิบดีกรมการแพทย์ นพ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นหัวหน้าคณะ...
08/04/2562
    วันที่ 7 เมษายน 2562 สนร.เกาสงร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ ดังนี้ - 10.00 น. เดินแห่บุษบกบุปผาชาติ พระพุทธบุษราคัม และกองผ่าป่ามหาสงกรานต์ - 11.00 น. พิธีบูชาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระ ถวายกองผ้าป่า...

e - Magazine MOL

  • เดือนมีนาคม 2562
  • เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019