สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

หน่วยงาน ที่ตั้ง/ติดต่อ
สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (เมืองริยาด)
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : ว่าง
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายสิทธิศักดิ์ ลาเรือง
e-mail : sittisak06@yahoo.com
หมายเหต :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.
(ดูแลการ์ต้า สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน เยเมน)
Office of Labour affairs
Royal Thai Embassy,
P.O. box 94370 Riyadh 11693, Saudi Arabia
Tel. 966-1-4827977, 4881176, 4827689
Fax. 966-1- 4881176
e-Mail : riyadh@mol.mail.go.th
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายพูนศักดิ์  ประมงค์
e-mail :  poonsakp@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวสุนารี คงสถิตย์
e-mail : -
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.
Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy,
Villas No.1&2, Plot No. B7, South 22, Between two Bridges,
P.O. Box 47466, Abu Dhabi-United Arab Emirates
Tel. (+971) 25576-811
(+971) 2557-6833, (+971) 2557-6844    
Fax. (+971) 2557-6811     

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสุชาดา ชี้เจริญ
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต
e-mail : -
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.
(ดูแล ญี่ปุ่น )
Office of Labour affairs
Royal Thai Embassy,
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021,JAPAN
Tel. +813-5422-7014 , +813-5422-7015
Fax. +813 5422-7016
e-Mail  : thailabour@crest.ocn.ne.jp
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ
e-mail : vittavat@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวอุษา  ศรีธูป
e-mail :  usasridhoop@yahoo.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล ฮ่องกง มาเก๊า ไซปัน หมู่เกาะเซาท์แปซิฟิค และสาธารณรัฐปาเลา)
General Labour Section
Royal Thai Consulate
22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building, 18 Bonham Strand West ,
Sheung Wan, Hong kong
Tel. 852-2530-2343, 2845-0086, 2845-0961
Fax. 852 2845-0830
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : ว่าง
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ
e-mail :  toomy@hotmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล เขตไทเป จีหลง เถาหยวน อีหลาน ซินจู๋ เหมี่ยวลี่ ไถจง ฮวาเหลียน )
Thailand Trade and Economic Office (Labour Affairs Office)
10 FL., No.151,  Hsin-yi Rd., Section 3 Taipei 106, Taiwan R.O.C.
Tel. 8862-2701-1413 Ext. 200,202
Fax. 8862-2701-1433
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสุชฎา  โพธิเดช
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์
e-mail :  aokannika@hotmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล เขตเกาสง ไถหนาน เจี้ยอี้ หยุนหลิน  จางฮั่ว ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู)
Thailand Trade and Economic Office,Labour Division Kaohsiung
14 F-4, 80 Mintzu Rd.1 Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C.
Tel. 8867- 392-7620
Fax. 8867-392-5914
สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : ว่าง
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย
e-mail :  tanitsan@hotmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล มาเลเซีย)
Office of Labour Affairs
Royal Thai Embassy
206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. 603-2145-5868, 2145-6004
Fax. 603-2142-7000
e-Mail  : thai_labour_office@yahoo.com
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางธนพร ศิริเต็มกุล
e-mail : methana_p@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย
e-mail :  tanitsan@hotmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล สิงคโปร์)
Office of Labour affairs
Royal Thai Embassy
370 Orchard Road Singapore 238870
Tel. 65 224-9940, 224-1797
Fax. 65 225-9995
สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายวิฑูร  สุขะวัธนกุล
e-mail : withoonsuk@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล บรูไน)
Office of Labour affairs
Royal Thai Embassy
No. 2  Simpang 682, Jalan Tutong, Kampong Bunut,
Bandar Seri Begawan , Brunei Darussalam
Tel. 673-2- 653517
Fax. 673-2- 653517
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวฐินีพร วาจีสิทธ์
e-mail : wthinee@gmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางกษมา  ศรีมงคล
e-mail :  occsafetynoy@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. เดือน ก.ย.-เม.ย. และ 4 ชม. เดือน พ.ค.-ส.ค.
(ดูแล ประเทศอิสราเอล)
Labour Section,
Royal Thai Embassy.
Mercazim Bldg.,2001,1 Abba Eban St.,P.O.Box 2125 Herzliya 46120
Tel. 972-9- 9548431-3
Fax. 972-9-9548416

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำคณะทูตถาวร ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวชุลีรัตน์  ทองทิพย์
e-mail : -
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.
(ดูแล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
United Nations (Switzerland)
Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and other International Organization in Geneva
5, Gustave-Moynier, 1202 Geneva, Switzerland
Tel. 412-2- 7319215 
Fax. 412-2-7319262
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล
e-mail : kgunjanaporn@yahoo.com
หมายเหตุ :: ดูแล เยอรมนี
Office of Labour affairs
Royal Thai Embassy
Federal Republic of Germany Lepiusstrasse 64-66 
12163 Berlin
Tel. 493-07948-1231-2
Fax.493-07948-1518
e-Mail  : labour_berlin@hotmail.com
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายณัฐพล หาจันดา
e-mail :  occsafetynoy@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. .
(ดูแล สาธารณรัฐเกาหลี)
Labour Section,
Royal Thai Embassy,Seoul
Unit 401 Geo Bless Bldg.,630-9 Hannam-dong,Yongsan-gu,Seoul 140-877 ROK
Tel. 82-2-794-5222
Fax. 82-2-794-7222
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี  ประเทศลิเบีย (ปิดชั่วคราว)
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : -
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : -
e-mail :  -
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. .
(ดูแล สาธารณรัฐเกาหลี)
Office of Labour affairs, Royal Thai Embassy, Tripoli
P.O.Box.6100, Gergaresh Road, Al-Siyahiya, Tripoli, Libya
Tel. + 218 21 714 0044
Fax. + 218 21 438 5366