บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

facebook กระทรวงแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 
เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้
 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. new 25/07/2557
New นัดพบแรงงานชลบุรี (IT) วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา new 25/07/2557
New ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี new 24/07/2557
New สรจ.พะเยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและกลไกขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับพื้นที่ new 24/07/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 new 24/07/2557
New โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 new 24/07/2557
New สรจ.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “คืนความสุข ให้ประชาชน” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองด่าน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู new 24/07/2557
New หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ new 24/07/2557
New สรจ.ปัตตานีเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น new 24/07/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ 23/07/2557
New แรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีกับชมรม RPC TO BE NUMBER ONE PHUKET ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ กลุ่มดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ขนาดเล็ก-กลาง ระดับประเทศ ประจำปี 2557 23/07/2557
New สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแบบสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 23/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม/การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรฎาคม 2557 23/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ 23/07/2557
New จังหวัดเลย ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 23/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลจังหวัดขอนแก่น 23/07/2557
New แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร " มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" 23/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ 23/07/2557
New การออกตรวจแบบบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้แรงงานในรูปแบบการค้ามนุษย์จังหวัดลพบุรี 23/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญส่งเสริมโครงการ To be number one ในสถานประกอบการ 23/07/2557
 
     
Back to top