บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง 21/11/2557
New แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 21/11/2557
New สรจ.พัทลุง จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนวัยแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 21/11/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 21/11/2557
New การประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาานประกอบการจังหวัดระยอง(ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE) 21/11/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ 20/11/2557
New สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี 20/11/2557
New โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา เดือนพฤศจิกายน 2557 20/11/2557
New สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอกรงปินัง บูรณาการการะประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 20/11/2557
New สรจ.ชลบุรี จัดประชุมมอบนโยบายชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดชลบุรี วันที่ 20 พ.ย. 57 20/11/2557
New สรจ.ปัตตานี เน้นย้ำบัณฑิตแรงงานเรื่องการบริการที่ดี 20/11/2557
New สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ตำบลบึงพระ 20/11/2557
New สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2557 20/11/2557
New แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 19/11/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 57 19/11/2557
New การตาวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 58 19/11/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2559-2563 19/11/2557
New สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ ตำบลธรรมามูล และตำบลเสือโฮก 19/11/2557
New สรจ.พังงา ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จังหวัดพังงา 19/11/2557
New แรงงานจังหวัดปัตตานีนำทีมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงาน 18/11/2557
 
     
Back to top