บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New จังหวัดลพบุรีมอบใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีื พ.ศ.๒๕๕๗ new 31/10/2557
New สรจ.ปทุมธานี จัดโครงการสถานประกอบการรักษาศีล 5 new 31/10/2557
New สรจ.แรงงานอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญชวนสถานประกอบการจัดตั้งชมรม To Be Number One และเข้าร่วมประกวดชมรม ฯ new 31/10/2557
New สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 30/10/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 30/10/2557
New สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่ผู้แทนอำเภอ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครแรงงาน 30/10/2557
New สรจ.ปัตตานี ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จัดทำ SWOT แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 29/10/2557
New มหกรรมปรองดองคืนความสุขสู่ประชาชน และโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน 29/10/2557
New จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1/2558 28/10/2557
New แรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดมุกดาหาร 28/10/2557
New แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดมุกดาหาร 28/10/2557
New สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยบริการทางสังคมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 28/10/2557
New จังหวัดปัตตานี ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และตรวจบูรณาการแรงงานประมงของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 27/10/2557
New สำนักงานเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบวชคลองเป็นเขตอภัยทาน 24/10/2557
New สรจ.ลพบุรี ประชุมซักซ้อมผู้ประสานการปฏิบัติงานโครงการจ้างงานเร่งด่วน ฯ 24/10/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 24/10/2557
New โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 24/10/2557
New ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน 24/10/2557
New สถาบันฯ 7 อุบลฯ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 14 สาขาช่างตอบโจทย์ขาดแคลนแรงงาน ปั้นแรงงานคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรม 24/10/2557
New จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมหน่วยเคลื่อนที่ แพทย์ พอ.สว. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 22/10/2557
 
     
Back to top