พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
จังหวัดปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561 20/10/2560
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 20/10/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดนครนายก ปฏิบัติภารกิจ Big Cleaning Day 20/10/2560
การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/10/2560
นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงาน จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่พบแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทและหน้าที่ ในการนำบริการด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 20/10/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสนามสมเด็จพระนรศวรมหาราช (Big Cleaning Day) 20/10/2560
แรงงานจังหวัดตาก ร่วมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระมหากุศล 20/10/2560
สรจ.สมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 20/10/2560
สรจ.มหาสารคาม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 20/10/2560
สรจ.ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 20/10/2560
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน 20/10/2560
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ "อำเภอยิ้ม" ณ อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร 20/10/2560
สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมการและกำหนดจุดปฏิบัติภารกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 20/10/2560
สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ตำบลปลายโพงพาง 20/10/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 20/10/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พบแรงงานอกระบบกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านพังทุย อำเภอน้ำพอง 20/10/2560
โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดยโสธร 20/10/2560
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/10/2560
สรจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561 และประชุม อสร.ประจำเดือน ต.ค. 2560 20/10/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 20/10/2560