บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

facebook กระทรวงแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 
เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้
 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สรจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ new 01/08/2557
New แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมจงรักดีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี new 01/08/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการเสวนา ทุนมี แบรนด์ดี AEC อยู่แค่เอื้อม new 01/08/2557
New จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ " กองทุนแม่ของแผ่นดิน " พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ new 01/08/2557
New ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ new 01/08/2557
New สรจ.อุทัยธานี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ new 01/08/2557
New แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมใจปรองดอง สมานฉันท์ เป็นคนดีของสังคม 31/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 31/07/2557
New แรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์สร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ 31/07/2557
New เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดอุตรดิตถ์ 31/07/2557
New สรจ.พัทลุง ดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 31/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกตรวจเยี่ยมและจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพื้นที่โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2557 31/07/2557
New จังหวัดอุตรดิตถ์จ่ายค่าจ้าง/เบี้ยเลี้ยงในโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ 31/07/2557
New จังหวัดปัตตานี “เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี” 30/07/2557
New แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง 30/07/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 29/07/2557
New จังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 29/07/2557
New แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 29/07/2557
New การประชุมมอบนโยบายแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นฯและการแกลงผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ 2 เดือน จังหวัดลพบุรี 29/07/2557
New สรจ.ยโสธร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 28/07/2557
 
     
Back to top