บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สำนักงานเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบวชคลองเป็นเขตอภัยทาน 24/10/2557
New สรจ.ลพบุรี ประชุมซักซ้อมผู้ประสานการปฏิบัติงานโครงการจ้างงานเร่งด่วน ฯ 24/10/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 24/10/2557
New โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 24/10/2557
New ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน 24/10/2557
New สถาบันฯ 7 อุบลฯ เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ 14 สาขาช่างตอบโจทย์ขาดแคลนแรงงาน ปั้นแรงงานคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรม 24/10/2557
New จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมหน่วยเคลื่อนที่ แพทย์ พอ.สว. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 22/10/2557
New สรจ.ปทุมธานี และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22/10/2557
New สรจ.ตาก ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 22/10/2557
New แรงงานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเข้าประกวดชมรม To Be Number One แก่บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด 22/10/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีและอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักษ์ต้นไม้ของชาติ 22/10/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 21/10/2557
New สรจ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างบัณฑิตแรงงาน จ.ปัตตานี 21/10/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการ "คืนความสุขให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 21/10/2557
New ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี “ออกหน่วยเคลื่อนที่” ให้บริการประชาชนณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด สาขาปัตตานี 21/10/2557
New จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลอำเภอทองแสนขัน พิชัย และตรอน 21/10/2557
New โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558 17/10/2557
New สรจ.มหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 17/10/2557
New สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 17/10/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 17/10/2557
 
     
Back to top