บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ new 26/03/2558
New สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการบูรณาการการให้บริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 new 26/03/2558
New สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อ.ศรีเมืองใหม่ติดต่อญาติเพื่อยืนยันตัวตนนายสัมศรี สัมพะวงศ์ เนื่องจากมีคนงานไทยถูกจับที่อินโดนีเซียแล้วเลขบัตรประจำตัวซ้ำซ้อนกัน new 26/03/2558
New สรจ.ขอนแก่นจัดอบรมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 new 26/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี new 26/03/2558
New สรจ.ปทุมธานี ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการต้านยาเสพย์ติด บ.คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัทโกลเด้นฟู๊ด สยาม จำกัด new 26/03/2558
New จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด new 26/03/2558
New โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 new 26/03/2558
New จังหวัดระนองเปิดฝึกอาชีพ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 new 26/03/2558
New การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 24/03/2558
New จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24/03/2558
New จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ แบบบูรณาการ 24/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มีนาคม 2558 24/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มอาชีพรถยนต์โดยสารรับจ้าง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 19/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จัดระเบียบสังคม แรงงานต่างด้าว และยาเสพติด 19/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 19/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเปิดงาน Road Show “ชัยภูมิ เมืองสะอาด ชาญฉลาด คิดแยกขยะ” 19/03/2558
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 19/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/03/2558
New สำนักงานแรงงาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ อย่างยั่งยื่น" 19/03/2558
 
     
Back to top