ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 18/02/2562
icon 2 นายอำเภอหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 18/02/2562
icon 3 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล 18/02/2562
icon 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 สาขาศิลปะประดิษฐ์การเย็บด้วยมือ 18/02/2562
icon 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ" ประจำเดือนมีนาคม 2562 18/02/2562
icon 6 สรจ.ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562) 18/02/2562
icon 7 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ประจำปี 2562 18/02/2562
icon 8 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 18/02/2562
icon 9 เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือการแปรรูปไม้สัก (17 ก.พ.62) 18/02/2562
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน 18/02/2562
icon 11 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน​ (กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่)​ 18/02/2562
icon 12 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการส่งเสริมรัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ 18/02/2562
icon 13 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 15/02/2562
icon 14 ลงพื้นที่ประสานงาน "ชมรมคลีนิคมนุษย์ล้อ หนองบัวลำภู" เพื่อบูรณาการดำเนินงานของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตาม Model การให้ความช่วยเหลือ และขับเคลื่อนตาม Action Plan ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15/02/2562
icon 15 ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14 ก.พ.62) 15/02/2562
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำกองอำนวยการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 15/02/2562
icon 17 สรจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา 2562 15/02/2562
icon 18 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดระยอง 15/02/2562
icon 19 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 กิจกรรม 15/02/2562
icon 20 ประชุมข่วงผญ๋าสภาจาวบ้าน "เวทีถอดบทเรียน/องค์ความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลบ้านกลาง" (14 ก.พ.62) 15/02/2562
icon 21 แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 14/02/2562
icon 22 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมพบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2561 14/02/2562
icon 23 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14/02/2562
icon 24 ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th ACMW Meeting) 14/02/2562
icon 25 พิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 13/02/2562
icon 26 ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 13/02/2562
icon 27 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 13/02/2562
icon 28 แรงงานจัดหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 13/02/2562
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันให้แก่คนงานไทย 2 ราย 13/02/2562
icon 30 ทีม 5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย @ งานกาชาด 2562 @ การแสดง แสง สี เสียง ตำนานสงครามปราบกบฎฮ่อ @งานสภากาแฟ 13/02/2562