บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชนและออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนอำเภอชัยบาดาล new 27/01/2558
New สรจ.ปทุมธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุ่งสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน new 27/01/2558
New สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลสัญจร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ new 27/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมชมการแสดงในงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2558 new 27/01/2558
New สรจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการดำเนินโครงการต่างๆ new 27/01/2558
New สรจ.ปทุมธานี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและกฏหมายด้านแรงงานที่สำคัญตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน new 27/01/2558
New แรงงานจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติและตอนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) 26/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการ คืนความสุขให้ประชาชน 23/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2558 23/01/2558
New จังหวัดนครนายกร่วมต้อนรับ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 23/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมชมงานประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23/01/2558
New จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 22/01/2558
New แรงงานจังหวัดปัตตานีนำทีมกระทรวงแรงงานบูรณาการภารกิจออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน 22/01/2558
New สรจ.พัทลุง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทอาเซียนให้กับผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนวัยแรงงาน จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 2 22/01/2558
New จังหวัดอ่างทอง บูรณาการตรวจติดตามการจดทะเบียนการจ้างแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานนอกระบบ 22/01/2558
New โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2558 22/01/2558
New สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจติดตามการปฎิบัติงานตามกฏหมายแรงงานในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 22/01/2558
New แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดต้นแบบระดับเพชร 22/01/2558
 
     
Back to top