บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู รับการตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) 05/03/2558
New จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 05/03/2558
New จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี (กรอ.จังหวัดปัตตานี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 05/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดอำนาจเจริญ 05/03/2558
New การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ 05/03/2558
New จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 05/03/2558
New การตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมขุดลอกคลองลำน้ำคำปาคาว 05/03/2558
New สพภ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 03/03/2558
New เชียงรายจัดสัมมนา "พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ฯ" 03/03/2558
New ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี 03/03/2558
New การมาตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดตรัง 03/03/2558
New ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) และคณะผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดกระบี่ 03/03/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ VCS 03/03/2558
New โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา เดือนกุมภาพันธ์ 2558 03/03/2558
New สรจ.ระยอง จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2558 27/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ปี 2558 27/02/2558
New การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2558 27/02/2558
New แรงงานเชียงราย เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงานราชการ งานขุนเม็งรายมหาราชและกาดชาด ปี 2558 27/02/2558
New แรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2558 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัเชียงราย ปี 55-59 27/02/2558
New การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" 27/02/2558
 
     
Back to top