บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามทำบันทึกความตกลง (MOU) การดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 24/04/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี 24/04/2558
New สรจ.เพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2558 24/04/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ 24/04/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำการตรวจการใช้แรงงานในเรือประมงทะเล 24/04/2558
New สรจ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 7/2558 23/04/2558
New แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" 23/04/2558
New แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ โรงงานทำเตาถ่าน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 23/04/2558
New สรจ.ชัยนาท ร่วมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2558 23/04/2558
New โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ 23/04/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการแบบบูรณาการ 21/04/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเสวนาเพื่อการแก้ไขแรงงานนอกระบบ (กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ) 21/04/2558
New จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 20/04/2558
New กิจกรรมบูรณาการในเรื่องรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรจ.นนทบุรี 20/04/2558
New โครงการ จังหวัดตากเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลประดาง 20/04/2558
New สรจ.กาฬสินธุ์ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ร้านศรีสมัยการเกษตร 20/04/2558
New หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 20/04/2558
New จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลด้านแรงงานเชิงลึก จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2559-2563 20/04/2558
New โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนพิการทงสติปัญญาสู่การมีงานทำ 20/04/2558
New สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 17/04/2558
 
     
Back to top