บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด 20/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเปิดงาน "นัดพบแรงงาน จังหวัดหนองคาย" 20/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 20/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล 19/12/2557
New จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " อำเภอน้ำปาด 19/12/2557
New การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร) จังหวัดกำแพงเพชร 19/12/2557
New การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) 19/12/2557
New สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2559-2563 ครั้งที่ 2/2557 19/12/2557
New จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2558 19/12/2557
New จังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2557 19/12/2557
New จังหวัดอุตรดิตถ์ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกอาชีพในโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ 2558 19/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559-2563 18/12/2557
New สรจ.มหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2558 18/12/2557
New สรจ.มหาสารคาม จัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) 18/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนธันวาคม 2557 18/12/2557
New ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน 18/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี 18/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" 18/12/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 18/12/2557
New จังหวัดชัยภูมิ จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านแรงงานในจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ ๒ 18/12/2557
 
     
Back to top