บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New แรงงานจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติและตอนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) new 26/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการ คืนความสุขให้ประชาชน 23/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2558 23/01/2558
New จังหวัดนครนายกร่วมต้อนรับ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 23/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมชมงานประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23/01/2558
New จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 22/01/2558
New แรงงานจังหวัดปัตตานีนำทีมกระทรวงแรงงานบูรณาการภารกิจออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน 22/01/2558
New สรจ.พัทลุง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทอาเซียนให้กับผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนวัยแรงงาน จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 2 22/01/2558
New จังหวัดอ่างทอง บูรณาการตรวจติดตามการจดทะเบียนการจ้างแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานนอกระบบ 22/01/2558
New โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2558 22/01/2558
New สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจติดตามการปฎิบัติงานตามกฏหมายแรงงานในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 22/01/2558
New แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดต้นแบบระดับเพชร 22/01/2558
New สรจ.ตาก เปิดกิจกรรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี ๒๕๕๘ 22/01/2558
New สรจ.อุทัยธานี นำบริการด้านแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี บูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง วันที่ 21 มกราคม 2558 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ 22/01/2558
New สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ร้านโชคไพศาลวัสดุ 22/01/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 22/01/2558
 
     
Back to top