ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี และชุดตรวจในจังหวัดราชบุรี ร่วมกันออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง ป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 19/04/2561
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม “แรงงานไทยใส่ใจผู้สูงวัย” เนื่องในวันผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายณ วัดต้นเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19/04/2561
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 19/04/2561
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดเสาธงนอก จังหวัดสมุทรปราการ 19/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19/04/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 19/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ บำรุงรักษาต้นไม้ 18/04/2561
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 05/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การสร้างแนวกันไฟ 05/04/2561
สรจ.พัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 05/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 05/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การสร้างฝายชะลอน้ำ 05/04/2561
สรจ.นนทบุรีจัดฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ ๒ 03/04/2561
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ขนมจีบ ซาลาเปา 03/04/2561
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ และตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี 03/04/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2561 03/04/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอาชีพหลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ด้วยดอกไม้แห้ง 03/04/2561
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการส่งเสริมการปักลวดลายผ้าหม้อห้อม 03/04/2561
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30/03/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ 30/03/2561