ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรณรงค์สัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเสื้อเย็บมือ) 29/06/2558
จังหวัดภูเก็ต ประชุม คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2558 29/06/2558
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจัดหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 อำเภออ่าวลึก 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์ 29/06/2558
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 29/06/2558
จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย 29/06/2558
นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 29/06/2558
จ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก 29/06/2558
สรจ.อุทัยธานี นำบริการด้านแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่ 29/06/2558
สรจ.ระยอง ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดระยอง 29/06/2558
สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 29/06/2558
สรจ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ 29/06/2558
สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีอออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 26/06/2558
จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 (คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด) 26/06/2558
สรจ.ชัยนาท ร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 26/06/2558