บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

เว็บไซต์บริการประชาชน

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

ตลาดงานกรมจัด

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

GESsurvey

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สรจ.อุบลราชธานี ออกติดตามและจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 new 01/09/2557
New สรจ.ตาก ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2557 new 01/09/2557
New สรจ. ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี new 01/09/2557
New จังหวัดน่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ) new 01/09/2557
New การประชุมแรงงานสัญจรพบ อสร.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 29/08/2557
New สรจ.ลำพูน และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 29/08/2557
New ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวินัย ลู่วิโรจน์) ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบที่ 3) ณ จังหวัดพิษณุโลก 29/08/2557
New สรจ.ตาก ตรวจเยี่ยมและจ่ายค่าตอบแทนโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ประจำปี 2557 29/08/2557
New จังหวัดยโสธรรับตรวจราชการ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) และคณะ 29/08/2557
New แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป 29/08/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 29/08/2557
New สรจ.ตรัง ลงพื้นที่ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 28/08/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมการจัดทำข้อมูลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์) 28/08/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนชุมชนหัวสำโรง อ.แปลงยาว 28/08/2557
New สระบุรีรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรม 28/08/2557
New สรจ.พัทลุง จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2557 28/08/2557
New สรจ.พัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2557 28/08/2557
New สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ 28/08/2557
New ตรวจราชการรอบที่ ๓ Monitoring/Evaluation จังหวัดอำนาจเจริญ 27/08/2557
New ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวินัย ลู่วิโรจน์) ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/08/2557
 
     
Back to top