ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 12/12/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว 12/12/2560
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี 12/12/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ 12/12/2560
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่ 12/12/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการและเตรียมความพร้อมการเข้ารับรององมาตราฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 12/12/2560
สรจ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชน 12/12/2560
จังหวัดกาญจนบุรี "เปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ" 12/12/2560
สรจ.หนองคาย เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดหนองคาย 12/12/2560
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมวิ่งต้านโกง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 12/12/2560
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 12/12/2560
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12/12/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนพปฎลสุวรรณณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง 12/12/2560
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงาน INDOCHINA INNOVATIVE FAIR 2017 " มหกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล" 12/12/2560
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zoro Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " 12/12/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "หอการค้าแฟร์ ปี 2560 " 12/12/2560
จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 12/12/2560
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่1/2561 08/12/2560
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีการเปิดสัมมนา "ทางรอดของ SMEs ในยุค 4.0" 08/12/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก 08/12/2560