ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการประชาชนวันนัดพบแรงงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ็กซี สาขาสุพรรณบุรี 22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ บิ๊กซี ยโสธร 22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านแรงงานหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว) ร่วมกับโครงการ "ยามพี่ ยามน้อง" จังหวัดเคลื่อนที่ 22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 22/05/2558
โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง 22/05/2558
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือภารกิจการดำเนินงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองประชาคมอาเซียน จังหวัดอุดรธานี 22/05/2558
แรงงานจังหวัดประจวบคีรขันธ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) 22/05/2558
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา เดือนพฤษภาคม 2558 21/05/2558
ปลัดกระทรวงแรงงาน พบกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น 21/05/2558
สรจ.พัทลุง ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2558 21/05/2558
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ 21/05/2558
จ.เพชรบูรณ์ จัดหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ไปให้บริการประชาชน ประจำเดือน พ.ค.58 21/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" 21/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกบริการประชาชนอำเภอยิ้ม ณ วัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 21/05/2558
ทีมแรงงาน “ตานีร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ชาวคลองใหม่สุขภาพดี ปี 2558” 21/05/2558
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณแก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดสกลนคร 21/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบรี ร่วมโครงการแรงงานศีล 5 ในสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ด่านช้าง สุพรรณบุรี) 21/05/2558
สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูเขาขยายเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ 21/05/2558