ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 21/06/2561
icon 2 แรงงานจังหวัด ร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลง 21/06/2561
icon 3 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมติดตามบูรณาการงาน และประสานงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 21/06/2561
icon 4 จังหวัดแพร่ ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ในสถานประกอบการ 21/06/2561
icon 5 สรจ.ชัยภูมิ ร่วมตรวจเยี่ยม หมู่บ้านเข้าประกวด อปพร.บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 21/06/2561
icon 6 สรจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการประชุมชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 21/06/2561
icon 7 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2561 21/06/2561
icon 8 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี 21/06/2561
icon 9 การประชุมคณะทำงานบริหารการเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดตาก 21/06/2561
icon 10 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เมนูปัตตานี เสน่ห์วัฒนธรรมปัตตานี” จังหวัดปัตตานี 21/06/2561
icon 11 "อสร.แพร่ ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน" จังหวัดแพร่ 21/06/2561
icon 12 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2561 21/06/2561
icon 13 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่บรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 21/06/2561
icon 14 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "สับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์" 21/06/2561
icon 15 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561 21/06/2561
icon 16 การประชุมคณะทำงานการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดนครสวรรค์ 21/06/2561
icon 17 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ครั้งที่ 1/2561 21/06/2561
icon 18 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมอบรมชี้แจงและศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/06/2561
icon 19 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสดทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" 21/06/2561
icon 20 จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/06/2561
icon 21 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อบต.วังแดง 21/06/2561
icon 22 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นรวงผึ้ง" และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day 21/06/2561
icon 23 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ประชุมและร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ “โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” 21/06/2561
icon 24 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ 21/06/2561
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี 21/06/2561
icon 26 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/06/2561
icon 27 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมชี้แจงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 ในการประชุมประจำเดือนของหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/06/2561
icon 28 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และโครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน 21/06/2561
icon 29 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 21/06/2561
icon 30 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2561 21/06/2561