ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 15/10/2562
icon 2 สรจ. ปทุมธานี ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนและลำคลอง” 15/10/2562
icon 3 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 4 แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/10/2562
icon 5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในโครงการ "จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงราย" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 6 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 7 พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตักบาตร) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/10/2562
icon 8 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 9 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี" ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 15/10/2562
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 11 นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/10/2562
icon 12 แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร 15/10/2562
icon 13 สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 14 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดีวิถีธรรม ณ วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/10/2562
icon 15 สรจ.ปัตตานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 15/10/2562
icon 16 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 17 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 15/10/2562
icon 18 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 15/10/2562
icon 19 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 15/10/2562
icon 20 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี 15/10/2562
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 15/10/2562
icon 22 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 15/10/2562
icon 23 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 15/10/2562
icon 24 แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 15/10/2562
icon 25 นายอำนาจ เข็มเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ขพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 26 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสนามสวนศรีเมือง 15/10/2562
icon 27 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15/10/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นครพนม เข้าสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านซ่อมแซมเรือไฟจากพายุพัดถล่ม 11/10/2562
icon 29 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานตามแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 11/10/2562
icon 30 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 11/10/2562