ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 แรงงานจังหวัดแพร่ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอนุรัฐ ไทยตรง ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 22/10/2561
icon 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 22/10/2561
icon 3 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 22/10/2561
icon 4 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี นำดอกไม้เข้าแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา) 22/10/2561
icon 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) มอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 22/10/2561
icon 6 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 22/10/2561
icon 7 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีแรงงานไทยเสียชีวิตที่ประเทศสิงคโปร์ (พลัดตกจากนั่งร้านความสูงประมาณ ๑๔ เมตรขณะปฏิบัติงาน) 22/10/2561
icon 8 จังหวัดชุมพรร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ประจำปี 2561 22/10/2561
icon 9 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 22/10/2561
icon 10 นายอำนาจ เข็มเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 22/10/2561
icon 11 ร่วมพิธีรำบวงสรวงหนองหารและพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ 22/10/2561
icon 12 จังหวัดพิจิตร “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 22/10/2561
icon 13 โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จังหวัดเพชรบุรี 22/10/2561
icon 14 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 22/10/2561
icon 15 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (21 ต.ค.61) 22/10/2561
icon 16 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพิภัช ประจันเขตต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 22/10/2561
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 22/10/2561
icon 18 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณพื้นที่รอบอาคารศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี 22/10/2561
icon 19 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 22/10/2561
icon 20 สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2561 19/10/2561
icon 21 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสาม) 19/10/2561
icon 22 การอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือกรณี บริษัท เทพพิทักซีฟูดส์ จำกัด ย้ายฐานการผลิต/เลิกจ้าง ครั้งที่ 2 สรจ.ปัตตานี 19/10/2561
icon 23 การอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือกรณี บริษัท เทพพิทักซีฟูดส์ จำกัด ย้ายฐานการผลิต/เลิกจ้าง สรจ.ปัตตานี 19/10/2561
icon 24 โครงการ "ROBISON LINGERIE SHARING" จังหวัดสมุทรสาคร 19/10/2561
icon 25 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ 19/10/2561
icon 26 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 19/10/2561
icon 27 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 19/10/2561
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก 19/10/2561
icon 29 สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 19/10/2561
icon 30 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก” 19/10/2561