ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
การตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2561 17/05/2561
โครงการส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561ณ อบต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 17/05/2561
สรจ.หนองคาย ได้ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2562 17/05/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมการรับการประเมินผลงานจังหวัด/ชม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 17/05/2561
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดนครสวรรค 17/05/2561
สรจ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 17/05/2561
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมติดตาม/ประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด 17/05/2561
จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 17/05/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 17/05/2561
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE 15/05/2561
แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) 15/05/2561
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ 15/05/2561
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยียมชมกระบวนการผลิตการทำวิกผม ณ บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด 15/05/2561
แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการ "ทำพวงกุญแกและกล่องทิสซู่ จากผ้าเพ้นท์ " ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพรุสมพาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15/05/2561
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 15/05/2561
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 15/05/2561
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 15/05/2561
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกและตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 15/05/2561
แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร ''การเพ้นผ้า" ณ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 15/05/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 15/05/2561