ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 32 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 33 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาภบพิตร (13 ต.ค.61) 16/10/2561
icon 34 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิพตร 16/10/2561
icon 35 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 16/10/2561
icon 36 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 16/10/2561
icon 37 แรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 38 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางสาวอารีย์ การธิโร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมพิธีอันเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 39 จังหวัดชุมพร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 40 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 16/10/2561
icon 41 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดเพชรบุรี 16/10/2561
icon 42 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 43 แรงงานจังหวัดพัทลุง พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 16/10/2561
icon 44 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 16/10/2561
icon 45 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16/10/2561
icon 46 สำนักงานแรงงานอำนาจเจริญ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 47 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชการที่ 9 16/10/2561
icon 48 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 16/10/2561
icon 49 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมการเปิดงานมหกรรม “วิถีคนนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน” 16/10/2561
icon 50 สรจ. ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/10/2561
icon 51 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 16/10/2561
icon 52 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 12/10/2561
icon 53 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการปลูกปอเทือง เนื่่องในวันดินโลก 12/10/2561
icon 54 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี 12/10/2561
icon 55 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/10/2561
icon 56 สรจ.ชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมทีมบูรณาการจังหวัดร่วมดำเนินโครงการ To Be Number One 12/10/2561
icon 57 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามเร่งรัดตรวจสอบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 12/10/2561
icon 58 สรจ.พิษณุโลก อวยพรเนื่องในวันเกิดนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 12/10/2561
icon 59 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 12/10/2561
icon 60 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเสวนาเรื่อง "ทิศทางตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องสะเตง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 11/10/2561