ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกการก่อสร้างอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก 17/07/2561
icon 92 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/07/2561
icon 93 สรจ.ชัยภูมิ จัดโครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17/07/2561
icon 94 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมติดตามการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 17/07/2561
icon 95 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 17/07/2561
icon 96 แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 17/07/2561
icon 97 ผู้ว่าฯ นครนายก นำทีมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 17/07/2561
icon 98 การตรวจราชการรอบที่ 3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/07/2561
icon 99 สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 16/07/2561
icon 100 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จำนวน 4 หลักสูตร 16/07/2561
icon 101 แรงงาจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ 16/07/2561
icon 102 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561 16/07/2561
icon 103 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/07/2561
icon 104 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2561 และร่วมให้กำลังใจบริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร 16/07/2561
icon 105 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 16/07/2561
icon 106 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 16/07/2561
icon 107 สรจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี 16/07/2561
icon 108 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 16/07/2561
icon 109 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท ฉางหยิง ค้าไม้ จำกัด ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 16/07/2561
icon 110 สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 16/07/2561
icon 111 แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ของชมรมจังหวัดสระบุรี 16/07/2561
icon 112 ผู้ว่าฯ หนองคาย พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 16/07/2561
icon 113 จังหวัดปัตตานี ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561 13/07/2561
icon 114 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 13/07/2561
icon 115 จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 13/07/2561
icon 116 การประชุมคณะกรรมชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 13/07/2561
icon 117 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมการสัมมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดหนองบัวลำภู 13/07/2561
icon 118 สรจ.พัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 13/07/2561
icon 119 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE 13/07/2561
icon 120 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 13/07/2561