ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ารณรงค์ส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ 05/10/2561
icon 92 สรจ.สระบุรีร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - หนองคาย 05/10/2561
icon 93 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช 05/10/2561
icon 94 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 05/10/2561
icon 95 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาการติดตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 04/10/2561
icon 96 ร่วมพิธีกีฬาสีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 04/10/2561
icon 97 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 04/10/2561
icon 98 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพิธีส่งมอบหลอด LED สำหรับเรือประมง 04/10/2561
icon 99 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ จังหวัดสระบุรี 04/10/2561
icon 100 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 04/10/2561
icon 101 ชาวกระทรวงแรงงานกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 04/10/2561
icon 102 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ารณรงค์ส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONE 03/10/2561
icon 103 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และปลัดจังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 03/10/2561
icon 104 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 02/10/2561
icon 105 แรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีมออกเยี่ยมบ้าน อสร. และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดหนองกุ้งใต้ 02/10/2561
icon 106 “อสร.แพร่ ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน” (2 ต.ค.61) 02/10/2561
icon 107 ท่านญาณากร แห่งพิษ หัวหน้าด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดลพบุรี 02/10/2561
icon 108 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี 02/10/2561
icon 109 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 02/10/2561
icon 110 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 02/10/2561
icon 111 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก 02/10/2561
icon 112 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ฯ 01/10/2561
icon 113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสลกนคร ร่วมงาน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 01/10/2561
icon 114 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/10/2561
icon 115 : สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ครั้งที่ ๒" 01/10/2561
icon 116 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) 01/10/2561
icon 117 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 01/10/2561
icon 118 สรจ.พัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 01/10/2561
icon 119 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 01/10/2561
icon 120 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 01/10/2561